Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Strateški grant Trag fondacije

Naziv donatora

Trag fondacija

Rok za prijavu na konkurs

12.04.2024

do 16 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 15.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Finansijska podrška je namenjena organizacijama civilnog društva koje su ostvarile značajan uticaj u oblastima u kojima deluju i imaju potencijal za veći uticaj u zajednici. Organizacije koje žele da se prijave neophodno je da ispune sledeće uslove: • registrovane su u skladu sa Zakonom o udruženjima ili Zakonom o fondacijama i zadužbinama, sa sedištem u Srbiji; • postoje duže od dve godine; • godišnji budžet za poslednje dve godine (2022. i 2023.) ne prelazi sedam miliona dinara godišnje; • organizacija deluje u jednoj ili više tematskih oblasti koje su prioritetne za projekat Snaga aktivizma Prijave pojedinaca, profitnih inicijativa, državnih institucija i vladinih tela, organa lokalne samouprave, javnih institucija, obrazovnih institucija i institucija kulture, međunarodnih organizacija koje su registrovane u Srbiji, političkih organizacija i partija, kao i organizacija civilnog društva koje ne sprovode aktivnosti na lokalnom nivou, neće biti razmatrane. Prednost će biti data organizacijama koje deluju van područja teritorije gradova Beograd i Novi Sad.

Kako se aplicira?

Organizacije koje žele da konkurišu za ovaj program treba da popune onlajn prijavu. Prijava sadrži osnovne podatke o organizaciji i njenim kapacitetima. Uz onlajn prijavu je potrebno priložiti: 1. Narativni opredlog projekta u formularu Prilog 1, a koji opisuje organizacionu strukturu, strateške pravce način delovanja, dosadašnje iskustvo i postignuća organizacije i plan razvoja za naredne dve godine; 2. Godišnji budžet organizacije za 2024. godinu u formilaru Prilog 2. U onlajn prijavu uključene su sve potrebne instrukcije za popunjavanje.