Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

UNCDF Implementacija podataka u vezi sa doznakama i finansijskim uslugama za migrante

Naziv donatora

Fond Ujedinjenih nacija za kapitalni razvoj (UNCDF)

Rok za prijavu na konkurs

31.07.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 100.000 do 500.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Izbeglice i tražioci azila

Podržane ciljne grupe

  • Azilanti

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Trajanje u 2022/23 godini sa mogućnošću godišnje obnove

Posebni zahtevi donatora

UNCDF ima za cilj da odgovori na dva široka istraživačka pitanja u okviru teme doznaka: U kom stepenu prelazak sa gotovine na digitalne doznake može ojačati finansijsku uključenost, otpornost i inkluzivni rast migranata i njihovih porodica i kako se inovacije i politike mogu poboljšati da bi se osiguralo da digitalne doznake dosegnu i odgovore na potrebe kupaca – sa fokusom na pružanje usluga doznaka u poslednjem kilometru (npr. da se dopre do migranata i porodica sa niskim primanjima, žena i mladih). Podnosilac prijave ili glavni podnosilac mora biti organizacija (npr. komercijalna profitna firma, obrazovna institucija, neprofitna organizacija ili univerzitet). Podnosioci prijava se mogu prijaviti samostalno ili kao deo konzorcijuma, pod uslovom da je konzorcijumsko partnerstvo uspostavljeno pre izdavanja ovog zahteva za prijavu. Prednost će imati kandidati sa iskustvom na tržištu doznaka i migracija i sa agencijama UN i/ili na tržištima privreda u razvoju. Glavni podnosilac zahteva mora biti registrovano lice sa najmanje jednom godinom poslovanja i mora imati zakonske račune i revidirane finansijske izveštaje za najmanje jednu poslovnu godinu. Podnosioci zahteva ne smeju biti predmet stečaja, likvidacije, sudskog poravnanja, zaštite i prestanka delatnosti ili bilo koje druge slične situacije koja proističe iz sličnog postupka.

Kako se aplicira?

Prijave se podnose onlajn, ovde: https://apply.uncdf.org/prog/data_systems_implementation_for_migrant_remittances_and_financial_services/