konkurs
istekao

UNHCR poziva predloge projekata za digitalnu inkluziju

Naziv donatora

UNHCR

Rok za prijavu na konkurs

10.06.2022

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Mala i srednja preduzeća

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 50.000 $

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • IT

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Kako se konkuriše

Proces prijave se odvija u dve faze. Faza 1: Pošaljite izraz zainteresovanosti između 5. maja i 10. juna, sa kratkim pregledom izazova digitalnog uključivanja sa kojim se tim suočava i, ako je primenjivo, predviđeno rešenje ILI objašnjenje kako će se rešenje identifikovati. Ovo će dovesti do dijaloga sa osobljem Inovacione službe kako bi se raspakovao izazov i istražila potencijalna rešenja koja bi se mogla preduzeti. Faza 2: Poziv za podnošenje kompletne prijave Da biste dobili finansijska sredstva, do 30. juna je potrebno podneti pune prijave koje uključuju prošireni narativ, ključne pokazatelje učinka, budžet i rokove itd.