konkurs
istekao

UNICRI Grant inicijativa za sport i sportske vrednosti kao sredstvo sprečavanja nasilnog ekstremizma

Cilj poziva za podnošenje predloga projekta je jačanje partnerstva i saradnje sa organizacijama civilnog društva i nedržavnim akterima, sa posebnim fokusom na organizacije koje vode mladi, sa ciljem da se što bolje iskoristi snaga sporta kao sredstva sprečavanja nasilnog ekstremizma.

Naziv donatora

UNICRI

Rok za prijavu na konkurs

09.12.2020

do 23.59 (CET)

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

USD 30,000.00 - USD 60,000.00

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rekreacija/sport
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Mladi

Ciljna grupa podrške

  • Organizacije civilnog društva

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

18 meseci

Projektna dokumentacija

1.-Guidelines.pdf

Application.docx

Kako se konkuriše

Podnosioci zahteva moraju prvo podneti koncept koji će pregledati Komisija za pregled programa. Podnosioce zahteva koji prođu u uži krug, kontaktiraće UNOV/UNICRI da podnesu ceo predlog projekta. Kompletna prijava, šalje se na - unicri.grantspvesport@un.org, prijave poslate na drugu adresu ili na drugačiji način neće biti razmatrane u okviru ovog poziva.