Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

UNVFVT poziva predloge projekata za pružanje direktne pomoći žrtvama torture

Naziv donatora

Dobrovoljni fond Ujedinjenih nacija za borbu protiv torture (UNVFVT)

Rok za prijavu na konkurs

01.03.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 30.000 do 100.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 12 do 36 meseci

Posebni zahtevi donatora

Fond dodeljuje tri vrste grantova: • Direktna pomoć (godišnji) grantovi: Direktna pomoć i godišnji grantovi za izgradnju kapaciteta se dodeljuju za jednogodišnji period naredne godine u iznosu od 30.000 USD do 100.000 USD. • Grantovi za izgradnju kapaciteta (godišnji) Grantovi za izgradnju kapaciteta ne mogu premašiti 50.000 USD za sve kategorije organizacija koje se prijavljuju. • Hitni grantovi: Hitni grantovi ne mogu biti veći od 100.000 USD. Grantovi se mogu dodeliti samo organizacijama za projekte koji pružaju direktnu pomoć žrtvama torture i članovima njihovih porodica. Takva pomoć može biti u obliku medicinske, psihološke, socijalne, ekonomske, pravne, humanitarne, obrazovne ili drugih oblika direktne pomoći. Primeri pitanja kojima se bave projekti direktne pomoći uključuju, između ostalog, sledeće: • žrtve torture i ukrštanja diskriminacije, kao što su osobe sa invaliditetom, LGBTQ osobe i manjine; • rodno zasnovano nasilje koje predstavlja mučenje; uskraćivanje lečenja ili nege, uključujući i mesta lišenja slobode; • prekomerna upotreba sile koja predstavlja mučenje, posebno u kontekstu protesta i društvenih pokreta; • napadi koji predstavljaju dela torture protiv branilaca ljudskih prava koji rade pod restriktivnim ili merama odmazde.

Kako se aplicira?

Registracijom u jedinstvenom GMS sistemu za onlajn prijavljivanje predloga projekta.