Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Veliki grant Spenser fondacije za obrazovanje

Naziv donatora

Spenser fondacija

Rok za prijavu na konkurs

22.05.2024

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 125.000 do 500.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Ostalo
  • Istraživanje

Podržane ciljne grupe

  • Akademska zajednica

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do pet godina

Posebni zahtevi donatora

Predlozi programa grantova za istraživanje obrazovanja moraju biti za akademske istraživačke projekte koji imaju za cilj proučavanje obrazovanja. Predlozi za druge aktivnosti osim istraživanja nisu prihvatljivi (npr. evaluacije programa, profesionalni razvoj, razvoj nastavnog plana i programa, stipendije, kapitalni projekti). Glavni istraživači (PI) i Co-PI koji se prijavljuju za veliki grant za istraživanje u obrazovanju moraju imati stečeni doktorat u akademskoj disciplini ili profesionalnom polju, ili odgovarajuće iskustvo u profesiji koja se odnosi na istraživanje obrazovanja. Iako diplomirani studenti mogu biti deo istraživačkog tima, ne mogu biti imenovani PI ili Co-PI na predlogu. PI mora biti povezan sa neprofitnom organizacijom ili javnom/vladinom institucijom koja je voljna da služi kao administrativna organizacija ako se grant dodeli. Spenser fondacija ne dodeljuje grantove direktno pojedincima. Predlozi moraju biti dostavljeni na engleskom, a budžeti moraju biti predloženi u američkim dolarima. PI i Co-PI mogu istovremeno imati samo jedan aktivni grant za istraživanje od Spenser fondacije. (Ovo ograničenje se ne odnosi na organizaciju koja upravlja; organizacije mogu da podnesu onoliko predloga koliko žele sve dok su za različite projekte i imaju različite istraživačke timove).

Kako se aplicira?

Registracijom, popunjavanjem Profila i popunjavanjem formulara Izraza namere i onlajn popunjavanjem pune prijave.