Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Višegrad + grantovi za procese demokratizacije i transformacije

Naziv donatora

Međunarodni Višegrad fond

Rok za prijavu na konkurs

01.10.2021

do 11 h i 59 min

Ko može da aplicira?

 • Organizacije civilnog društva
 • Javna uprava
 • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
 • Industrija, uključujući MSP
 • Turizam
Životna sredina i klimatske promene
 • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
 • Obrazovanje
Kultura
 • Kultura
Mediji
 • Mediji
Civilno društvo
 • Civilno društvo
Ostalo
 • demokratija i dobro upravljanje

Geografska pokrivenost

 • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 18 meseci

Posebni zahtevi donatora

Mogućnost učešća imaju konzorcijumi organizacija od kojih su 3 ili više sa sedištem u različitim višegradskim zemljama. Sve vrste nevladinih organizacija civilnog društva (OCD); opštine i lokalne samouprave; škole, visokoškolske ustanove; istraživačka i naučna tela i javne institucije ispunjavaju uslove kao vodeći partner (podnosilac prijave) i partneri u konzorcijumima. Učesnici na tržištu, npr. preduzeća - posebno inovatori i pokretači sa startupom - sa pravnim licem takođe su podobni, ali samo ako je njihov višegradski projekat neprofitnog karaktera Najmanje 3 organizacije iz 3 različite zemlje V4: Češke, Mađarske, Poljske, Slovačke Najmanje 1 organizacija iz zemalja Zapadnog Balkana: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Severna Makedonija, Crna Gora, Srbija. Zemlje Istočnog partnerstva: Jermenija, Azerbejdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija i Ukrajina

Kako se aplicira?

Predlozi projekata prihvataju se samo elektronski, putem mrežnog sistema za prijavljivanje Fonda (http://mi.visegradfund.org.)