ZAJEDNICI ZAJEDNO 2021

Naziv donatora

NIS a.d. Novi Sad

Rok za prijavu na konkurs

05.07.2021

do 16 h

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 2 do 18 miliona RSD

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska oblast podrške

  • Beograd
  • Gradovi
  • Vojvodina

Predviđeni period trajanja projekta

12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Konkursom će biti podržane ustanove obrazovanja i vaspitanja, zdravstvene ustanove, ustanove kulture, sportske ustanove i udruženja građana koja u svojim ciljevima imaju oblast zaštite životne sredine, a na teritoriji Beograda, Novog Sada, Požarevca, Niša, Čačka, Zrenjanina, Pančeva, Kikinde, Kanjiže, Novog Bečeja, Srbobrana i Žitišta. Udruženja građana mogu da se prijave jedino u partnerstvu sa nadležnim javno-komunalnim preduzećem i uz saglasnost lokalne samouprave

Kako se konkuriše

Prijava za program „Zajednici zajedno“ podrazumeva dostavljanje sledeće obavezne dokumentacije: – popunjen prijavni formular – popunjen obrazac budžeta – izjava o partnerstvu (ukoliko partnerska saradnja postoji) – izjava o prihvatanju obaveze podnosioca prijave – saglasnost nadležnog organa i/ili lokalne samouprave za realizaciju projekta – saglasnost nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture ukoliko je objekat kategorisan kao kulturno dobro – popunjeno ovlašćenje za koordinatora projekta (kada koordinator nije i odgovorno/ ovlašćeno lice ustanove) – za udruženja građana Izvod iz Agencije za privredne registre – profakture u skladu sa predmetom projekta – predmer i predračun za unutrašnje radove – foto dokumentacija trenutnog stanja predmeta projekta. Predlog projekta sa pratećom konkursnom dokumentacijom se dostavlja isključivo putem mejl adrese: zajednicizajedno@nis.eu