Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Žan Mone debate o javnim politikama – Erazmus+

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

14.02.2023

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

više od milion dolara

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
  • Rekreacija/sport
Ostalo
  • Mladi

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Program ima sledeće specifične ciljeve: • Promovisanje mobilnosti pojedinaca i grupa za učenje, kao i saradnju, kvalitet, inkluziju i pravičnost, izvrsnost, kreativnost i inovativnost na nivou organizacija i politika u oblasti obrazovanja i obuke; • Promovisanje mobilnosti u neformalnom i informalnom učenju i aktivno učešće mladih, kao i saradnju, kvalitet, inkluziju, kreativnost i inovativnost na nivou organizacija i politika u oblasti mladih; • Promovisanje mobilnosti sportskog osoblja za učenje, kao i saradnju, kvalitet, inkluziju, kreativnost i inovativnost na nivou sportskih organizacija i sportskih politika. Svako javno ili privatno telo aktivno u oblastima obrazovanja, obuke, omladine i sporta može se prijaviti za finansiranje u okviru programa Erazmus+. Pored toga, grupe mladih koje su aktivne u radu sa mladima, ali ne nužno u kontekstu omladinske organizacije, mogu se prijaviti za finansiranje mobilnosti mladih ljudi i omladinskih radnika za učenje..

Kako se aplicira?

Registracijom i onlajn popunjavanjem prijave.