ZNANJE ZNA BUDUĆNOST 2021

Naziv donatora

DIS trgovina

Rok za prijavu na konkurs

01.06.2021

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje

Podržane ciljne grupe

  • Deca i mladi – opšta populacija

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Svi podnosioci projekta su u obavezi da prilikom prijavljivanja za izdvojena sredstva popune i formular Obračun projekta i prilože ga uz prijavu.

Kako se aplicira?

Popunjavanjem onlajn prijavnog obrasca koji sadrži: 1. Osnovne podatke o podnosiocu prijave 2. Osnovne podatke o projektnom predlogu 3. Opis projekta 4. Operativni plan projekta 5. Ciljeve projekta 6. Održivost i nastavak projekta 7. Monitoring i evaluaciju projekta kao i Obrazac proračuna projekta i motivaciono pismo