Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Agencija za borbu protiv korupcije

Agencija za borbu protiv korupcije je samostalan i nezavisan državni organ, koji za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini Republike Srbije. Agencija, otklanjajući uzroke, stvara uslove za izgradnju integriteta organa javne vlasti i funkcionera, a sve u cilju jačanja poverenja građana u institucije i njene predstavnike. Konkursi se objavljuju dva puta godišnje. Odobrava se pomoć za dva najbolja projekta iz obasti borbe protiv korupcije i/ili alternativnog izveštavanja o sprovođenju akcionih planova

Vrsta donatora

  • Javna uprava

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Javna Uprava
  • Parlament
  • Lokalna samouprava
  • Finansijski menadžment javnog sektora
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
  • Opšta budžetska podrška

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kontakt podaci donatora

Carice Milice 1, Beograd

+381114149100

Link do konkursa

www.acas.rs