• Ključne reči

konkurs
istekao

STIPENDIJE MEĐUNARODNE FONDACIJE MACUMAE

Donator

FONDACIJA MACUMAE

Rok za prijavu na konkurs

31.08.2017

mbasada Japana u Republici Srbiji obaveštava sve zainteresovane da je Međunarodna fondacija Macumae (The Matsumae international foundation, MIF) raspisala konkurs za stipendiranje istraživačkog naučnog rada u Japanu, od aprila 2018. do marta 2019. godine. Do sada je osam istraživača iz Srbije boravilo u Japanu u okviru ove fondacije.

Period boravka u Japanu može biti u trajanju od 3 do 6 meseci, a rok za prijavu je 31. avgust 2017. godine.

konkurs
istekao

Grant za inovativne i održive projekte u oblasti održivog razvoja i merljivog pozitivnog uticaja na okolinu

Donator

Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA)

Rok za prijavu na konkurs

06.09.2017

Srbija se nalazi među 14 zemalja koje mogu aplicirati za Demo Environment Program koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA), a koordinira Švedska agencija za ekonomski i regionalni rast (Tillväxtverket). Demo Environment podržava organizacije koje po prvi put u svojim državama žele da uvedu inovativne tehnologije koje utiču na zaštitu životne sredine i smanjenje siromaštva.

konkurs
istekao

Grantovi za jačanje kapaciteta ženskih romskih mreža

Donator

Agencija Ujedinjenih nacija za ravnopravnost polova i osnaživanje žena - UN Women, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

Rok za prijavu na konkurs

15.09.2017

konkurs
istekao

Javni konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sporta

Donator

Ministarstvo omladine i sporta

Rok za prijavu na konkurs

25.09.2017

Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou.
Pravo učešća na konkurs imaju jedinice lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade, u skladu sa članom 22. Zakona o mladima.
Rok za dostavljanje predloga programa i projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 25. sepembra 2017. godine.

konkurs
istekao

Tandem Fryslân razmena mladih umetnika

Donator

Tandem

Rok za prijavu na konkurs

30.09.2017

If you work in the field of arts and culture and want to tackle community challenges in your region; if you want to engage internationally to grow your work, in collaboration with peers who face similar issues in their home regions, we encourage you to apply for Tandem Fryslân.

konkurs
istekao

COSME grantovi za modnu industriju i turizam

Donator

Agencija za mala i srednja preduzeća Evropske unije - Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)

Rok za prijavu na konkurs

19.10.2017

konkurs
istekao

Gradovi u fokusu 2018

Donator

Ministarstvo kulture i informisanja

Rok za prijavu na konkurs

26.01.2018

konkurs
istekao

Konkurs za razvoj audiovizuelnih dela

Donator

Desk Kreativna Evropa Srbija

Rok za prijavu na konkurs

06.02.2018

Program pruža podršku nezavisnim evropskim producentima za razvoj audiovizuelnih dela koja imaju potencijal za međunarodno prikazivanje. Podržava se razvoj od 3 do 5 projekta koji su namenjeni bioskopskom prikazivanju, televizijskom emitovanju ili prikazivanju putem digitalnih platformi i to u kategorijama igranog, dokumentarnog i animiranog filma.

konkurs
istekao

Promocija, zaštita i održivo korišćenje ekosistema

Donator

The Van Tienhoven Foundation

Rok za prijavu na konkurs

14.02.2018

Fondacija Van Tienhovena je mala fondacija koja raspodeljuje sredstva u ime filantropa Pieter Gerbrand van Tienhovena.

“Mi smo zabrinuti zbog života na zemlji i delikatne ravnoteže između ljudskog života, prirode i biodiverziteta. Verujemo da su ljudi sa lokala ključni za očuvanje i obnovu populacije prirode i vrsta. Verujemo da mali grantovi mogu imati veliki uticaj, ali samo ako mali grantovi dovode do promjene u politici i praksi.”

konkurs
istekao

PROGRAMSKI KONKURS ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM U REPUBLICI SRBIJI U 2018. GODINI

Donator

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Rok za prijavu na konkurs

20.02.2018

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, pruža stručnu i finansijsku podršku savezima udruženja osoba sa invaliditetom koji realizuju programe namenjene svojim članovima.
U okviru Programskog konkursa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2018. godini, obezbeđuje se finansiranje ili učešće u finansiranju, programskih aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom

konkurs
istekao

KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA I DOTACIJA NAMENJENIH ZA PROJEKTE RAZVOJA TURIZMA U 2018. GODINI

Donator

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Rok za prijavu na konkurs

31.03.2018

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava sa ekonomske klasifikacije 451-
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama ima
destinacijska menadžment organizacija, privredno društvo, odnosno druga
organizacija i ianstitucija čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave,
a koje nije indirektni korisnik budžeta, kao i pravno lice u kome je Republika
Srbija većinski vlasnik i pravno lice koje upravlja turističkim prostorom ili
objektima turističke infrastrukture i suprastrukture i sa ekonomske
klasifikacije 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti imaju organi AP Vojvodina
u čijoj su nadležnosti poslovi iz oblasti turizma, kao i pravna lica osnovana od
strane AP Vojvodina kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma,
jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik RS“, br. 129/07 i 83/14 – dr. zakon), turističke organizacije
kao i druga pravna lica osnovana od strane lokalne samouprave kojima je povereno
obavljanje poslova iz oblasti turizma., ako se tim projektima obezbeđuje…

konkurs
istekao

Jačanje EU integracija

Donator

Balkanski fond za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD

Rok za prijavu na konkurs

31.12.2018

konkurs
istekao

OBJAVLJEN KONKURS U OKVIRU EIDHR PROGRAMA (ROK: 9.4.2019)

Donator

Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)

Rok za prijavu na konkurs

09.04.2019

Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) je evropski program koji ima za cilj promociju demokratije i ljudskih prava širom sveta kroz podršku inicijativama civilnog društva. Civilno društvo igra važnu ulogu u obezbeđivanju poštovanja principa ljudskog dostojanstva, slobode, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih…

konkurs
istekao

Aktivne zajednice

Donator

Trag fondacija

Rok za prijavu na konkurs

14.07.2019

konkurs
istekao

Podrška građanskom aktivizmu u zajednici

Donator

Trag fondacija

Rok za prijavu na konkurs

06.10.2019

Podrška građanskom aktivizmu u zajednici je projekat koji finansira Velika Britanija, sa ciljem pružanja podrške za 30 udruženja građana i neformalnih grupa iz različitih okruga Srbije kako bi se      unapredile njihove veštine iz oblasti javnog zagovaranja i aktivnog uključivanja građana u rešavanje pitanja…

konkurs
istekao

Poziv Za Podnošenje Prijava Za Pakete Podrške

Donator

Stalna konferencija gradova i opština

Rok za prijavu na konkurs

08.10.2019

Stalna konferencija gradova i opština raspisuje Poziv za podnošenje prijava za pakete podrške: • za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou (ref. br. PP-02/2019) • za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou (ref. br. PP-03/2019) Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške…

konkurs
istekao

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata koji doprinose unapređenju zdravlja dece

Donator

Vivify Ideas

Rok za prijavu na konkurs

14.10.2019

CILJEVI KONKURSA Opšti cilj konkursa je unapređenje zdravlja dece Specifični ciljevi konkursa su: Povećati jednakost dece u pogledu dostupnosti usluga zdravstvene zaštite Poboljšati ishranu dece Kreirati bezbedna, podržavajuća i nenasila okruženja za boravak dece Povećati informisanost dece o zdravlju i participaciju dece u donošenje odluka…