• Ključne reči

konkurs
istekao

STIPENDIJE MEĐUNARODNE FONDACIJE MACUMAE

Donator

Fondacija macumae

Rok za prijavu na konkurs

31.08.2017

mbasada Japana u Republici Srbiji obaveštava sve zainteresovane da je Međunarodna fondacija Macumae (The Matsumae international foundation, MIF) raspisala konkurs za stipendiranje istraživačkog naučnog rada u Japanu, od aprila 2018. do marta 2019. godine. Do sada je osam istraživača iz Srbije boravilo u Japanu u okviru ove fondacije.

Period boravka u Japanu može biti u trajanju od 3 do 6 meseci, a rok za prijavu je 31. avgust 2017. godine.

konkurs
istekao

Grant za inovativne i održive projekte u oblasti održivog razvoja i merljivog pozitivnog uticaja na okolinu

Donator

Švedska agencija za međunarodni razvoj (sida)

Rok za prijavu na konkurs

06.09.2017

Srbija se nalazi među 14 zemalja koje mogu aplicirati za Demo Environment Program koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA), a koordinira Švedska agencija za ekonomski i regionalni rast (Tillväxtverket). Demo Environment podržava organizacije koje po prvi put u svojim državama žele da uvedu inovativne tehnologije koje utiču na zaštitu životne sredine i smanjenje siromaštva.

konkurs
istekao

Grantovi za jačanje kapaciteta ženskih romskih mreža

Donator

Agencija ujedinjenih nacija za ravnopravnost polova i osnaživanje žena - un women, the united nations entity for gender equality and the empowerment of women

Rok za prijavu na konkurs

15.09.2017

konkurs
istekao

Javni konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sporta

Donator

Ministarstvo omladine i sporta

Rok za prijavu na konkurs

25.09.2017

Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou.
Pravo učešća na konkurs imaju jedinice lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade, u skladu sa članom 22. Zakona o mladima.
Rok za dostavljanje predloga programa i projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 25. sepembra 2017. godine.

konkurs
istekao

Tandem Fryslân razmena mladih umetnika

Donator

Tandem

Rok za prijavu na konkurs

30.09.2017

If you work in the field of arts and culture and want to tackle community challenges in your region; if you want to engage internationally to grow your work, in collaboration with peers who face similar issues in their home regions, we encourage you to apply for Tandem Fryslân.

konkurs
istekao

COSME grantovi za modnu industriju i turizam

Donator

Agencija za mala i srednja preduzeća evropske unije - executive agency for small and medium-sized enterprises (easme)

Rok za prijavu na konkurs

19.10.2017