Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID)

Programi USAID-a predstavljaju podršku Srbiji u njenim nastojanjima da bude demokratska, prosperitetna i zemlja koja je u potpunosti integrisana u evro-atlantske institucije. USAID pomaže Srbiji da sprovede reforme kako bi zemlja završila svoju ekonomsku i demokratsku tranziciju u Evropsku uniju i druge međunarodne institucije. Primarne…


Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR)

Agencija UN za izbeglice nastala je nakon II Svetskog rata da bi pomogla žiteljima Evrope raseljenim usled sukoba. Generalna skupština UN osnovala je Kancelariju Visokog komesarijata za izbeglice 14. decembra 1950. godine i dala joj trogodišnji mandat tokom bi obavila svoj zadatak i prestala da…


Agencija za borbu protiv korupcije

Agencija za borbu protiv korupcije je samostalan i nezavisan državni organ, koji za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini Republike Srbije. Agencija, otklanjajući uzroke, stvara uslove za izgradnju integriteta organa javne vlasti i funkcionera, a sve u cilju jačanja poverenja građana u institucije i njene predstavnike….


Ambasada Japana u Republici Srbiji

Ambasada Japana se nalazi u Beogradu i nadležna je za Srbiju i Crnu Goru. Ambasada Japana sprovodi različite aktivnosti sa ciljem približavanja, upoznavanja i boljeg razumevanja tekovina japanske kulture i društva, odnosno širenja japanske kulture na teritoriji Srbije i Crne Gore. U saradnji sa japanskim…


Ambasada Kraljevine Holandije

Ambasada kraljevine Holandije u Beogradu podržava aktivnosti organizacija civilnog društva, državnih ustanova i neprofitnih obrazovnih ustanova u Srbiji i Crnoj Gori koje unapređuju proces promena u oblasti vladavine prava.ASTRAEA, lezbejska fondacija za pravdu

Cilj Astraea lezbejske fondacije za pravdu isključivo je unapređenje ljudskih LGBTQI prava širom sveta. Fondacija podržava izuzetne i hrabre partnere korisnike bespovratnih sredstava u SAD i šire, koji se suprotstavljaju represiji i pokreću promene. Takođe, Fondacija pruža podršku i u oblasti rasne, ekonomske, socijalne i…


Atlas mreža

Misija Atlas mreže jeste jačanje svetskog slobodarskog pokreta putem održavanja izuzetno delotvorne i široke mreže koja podstiče posvećene pojedince i organizacije da ostvare trajni uticaj u ovoj temi. Atlas mreža nudi niz mogućnosti za dobijanje bespovratnih sredstava tokom godine. Kako bi mogla da koristi date…


Balkanski fond za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD

Balkanski fond za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD (Balkan Trust for Democracy of the German Marshall Fund of the U.S. – BTD) je inicijativa koja pruža podršku demokratiji, dobrom upravljanju i evroatlantskim integracijama u Jugoistočnoj Evropi. Ovo više puta nagrađivano javno-privatno partnerstvo nastalo je 2003….


Centralno-evropska inicijativa (CEI)

Centralno-evropska inicijativa (CEI)

Strateški cilj i osnova svih aktivnosti Centralno-evropske inicijative je regionalna saradnja za evropsku integraciju. Činjenica da CEI čine dve grupe zemalja članica (zemlje članice EU i zemlje članice CEI koje svoje članstvo u EU još uvek nisu ostvarile) značajno doprinosi ubrzanju procesa evropskih integracija članica…


Strana 1 od 12