Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID)

Programi USAID-a predstavljaju podršku Srbiji u njenim nastojanjima da bude demokratska, prosperitetna i zemlja koja je u potpunosti integrisana u evro-atlantske institucije. USAID pomaže Srbiji da sprovede reforme kako bi zemlja završila svoju ekonomsku i demokratsku tranziciju u Evropsku uniju i druge međunarodne institucije. Primarne…


Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR)

Agencija UN za izbeglice nastala je nakon II Svetskog rata da bi pomogla žiteljima Evrope raseljenim usled sukoba. Generalna skupština UN osnovala je Kancelariju Visokog komesarijata za izbeglice 14. decembra 1950. godine i dala joj trogodišnji mandat tokom bi obavila svoj zadatak i prestala da…


Ambasada Japana u Republici Srbiji

Ambasada Japana se nalazi u Beogradu i nadležna je za Srbiju i Crnu Goru. Ambasada Japana sprovodi različite aktivnosti sa ciljem približavanja, upoznavanja i boljeg razumevanja tekovina japanske kulture i društva, odnosno širenja japanske kulture na teritoriji Srbije i Crne Gore. U saradnji sa japanskim…


Ambasada Kanade

Kanadska Ambasada raspisuje poziv za podnošenje prijava za Kanadski fond svake godine. Kanadski fond finansira male projekte koji unapređuju demokratski, ekonomski, kulturni i društveni život građana Srbije, Crne Gore i Makedonije.


Ambasada Kraljevine Holandije

Ambasada kraljevine Holandije u Beogradu podržava aktivnosti organizacija civilnog društva, državnih ustanova i neprofitnih obrazovnih ustanova u Srbiji i Crnoj Gori koje unapređuju proces promena u oblasti vladavine prava.ASTRAEA, lezbejska fondacija za pravdu

Cilj Astraea lezbejske fondacije za pravdu isključivo je unapređenje ljudskih LGBTQI prava širom sveta. Fondacija podržava izuzetne i hrabre partnere korisnike bespovratnih sredstava u SAD i šire, koji se suprotstavljaju represiji i pokreću promene. Takođe, Fondacija pruža podršku i u oblasti rasne, ekonomske, socijalne i…


Atlas mreža

Misija Atlas mreže jeste jačanje svetskog slobodarskog pokreta putem održavanja izuzetno delotvorne i široke mreže koja podstiče posvećene pojedince i organizacije da ostvare trajni uticaj u ovoj temi. Atlas mreža nudi niz mogućnosti za dobijanje bespovratnih sredstava tokom godine. Kako bi mogla da koristi date…


Balkanski fond za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD

Balkanski fond za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD (Balkan Trust for Democracy of the German Marshall Fund of the U.S. – BTD) je inicijativa koja pruža podršku demokratiji, dobrom upravljanju i evroatlantskim integracijama u Jugoistočnoj Evropi. Ovo više puta nagrađivano javno-privatno partnerstvo nastalo je 2003….Centralno-evropska inicijativa (CEI)

Centralno-evropska inicijativa (CEI)

Strateški cilj i osnova svih aktivnosti Centralno-evropske inicijative je regionalna saradnja za evropsku integraciju. Činjenica da CEI čine dve grupe zemalja članica (zemlje članice EU i zemlje članice CEI koje svoje članstvo u EU još uvek nisu ostvarile) značajno doprinosi ubrzanju procesa evropskih integracija članica…


Ekumenska ženska inicijativa

Ekumenska ženska inicijativa je nevladina, neprofitna organizacija koja pruža podrškuženama da pokrenu promene u verskim zajednicama i u društvu. Ova podrška se ogleda kroz osnaživanje i povezivanje pojedinaca i grupa koje rade u oblasti prava žena, izgradnje mira i pomirenja, verskog ekumenskog i međuverskog dijaloga…


Evropska fondacija Astellas

Misija Evropske fondacije Astellas (Astellas European Foundation) jeste da pruži podršku programima i aktivnostima koji doprinose razvoju zdravijeg društva. Svake godine fondacija dodeli tri granta istraživačkim jedinicama i institucijama za pionirski rad u oblasti unapređenja razumevanja medicine i zdravlja.


Evropska komisija – Erazmus+

Fondacija Tempus je organizacija zadužena za sprovođenje Erazmus+ programa u Republici Srbiji – programa EU za saradnju u oblasti obrazovanja, mladih i sporta. Osnovana je 2002. godine kako bi se Republici Srbiji omogućilo učešće u Tempus programu Evropske unije, čiji je cilj podrška unapređenju visokog…


Evropska komisija – Evropa za građane i građanke

Program “Evropa za građane i građanke”, koji je od novembra 2012. godine otvoren i za Republiku Srbiju, jedan je od programa Evropske Unije koji ima za cilj promovisanje saradnje između zemalja učesnica Programa u različitim oblastima koje su vezane zajedničkim politikama, kao i promovisanje evropskog…


Evropska komisija – Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)

EIDHR je evropski program koji ima za cilj promociju demokratije i ljudskih prava širom sveta kroz podršku inicijativama civilnog društva. EIDHR za period od 2014. do 2020 je usvojen od strane Evropskog parlamenta i Saveta u martu 2014. godine, kroz zamenu i nadogradnju EIDHR 2006-2013 i Evropske inicijative…


Evropska komisija – programi prekogranične saradnje

Programi prekogranične saradnje su instrument Evropske unije za pružanje podrške saradnji institucija u pograničnim oblastima susednih država. Programi predstavljaju finansijsku podršku saradnji pograničnih teritorija susednih država (prekogranična saradnja) ili saradnji delova ili celih država (transnacionalna saradnja) sa ciljem da se unapredi društveno-ekonomski, kulturni i istorijski…


Evropska komisija – Srednjeevropski program univerzitetske razmene

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) srednjoevropski je program za razmenu studenata i nastavnog osoblja državnih visokoškolskih ustanova u kome učestvuje 15 država-članica: Austrija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Makedonija, Mađarska, Moldavija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Srbija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Češka. Aktuelni treći…Evropski Fond za Balkan

Evropski fond za Balkan (European Fund for the Balkans) je zajednička inicijativa evropskih fondacija koja osmišljava, vodi i podržava inicijative usmerene na jačanje demokratije, pospešivanje evropskih integracija i afirmaciju uloge Zapadnog Balkana u rešavanju novih izazova sa kojima se suočava Evropa. Programska strategija ovog fonda…Evropski savet za istraživanja

Misija Evropskog saveta za istraživanja jeste da podstakne istraživanja najvišeg stepena kvaliteta u Evropi putem kompetitivnog finansiranja, kao i da podrži granična istraživanja koja vode istraživači u svim oblastima po osnovu naučne izvrsnosti.


FILIA Die Frauenstiftung

Misija fondacije FILIA Die Frauenstiftung jeste unapređenje položaja žena u čitavom svetu i podsticanje njihovog učešća u projektima koji se bave ovom temom i aktivizma u borbi za svoja prava.


Fond Mejpol

Fond Mejpol (Maypole Fund) su 1986. godine osnovale žene uključene u mirovni pokret. Danas ovaj fond predstavlja neprofitno udruženje koje čini grupa feministkinja iz različitih političkih okruženja. Fond ne podržava organizacije koje se bave oružjem, kockanjem, duvanom i delatnostima koje škode životnoj sredini.


Fond partnerstva za transparentnost

Misija Fonda partnerstva za transparentnost (Partnership for Transparency Fund) jeste promocija inovativnih građanskih pristupa unapređenju rukovođenja, povećanju transparentnosti, promociji vladavine prava i smanjenju korupcije u zemljama u razvoju.


Fond Sigrid Rausing

Fond Sigrid Rausing (Sigrid Rausing Trust) je britanska fondacija koja dodeljuje grantove u cilju podrške poštovanju ljudskih prava na globalnom nivou. Fondacija je prvenstveno usmerena na zastupanje/istraživanje/tužbe, pitanja pritvora/mučenja, zaštitu ljudskih prava, slobodu izražavanja, tranzicionu pravdu, ženska prava, LGBTI prava, ksenofobiju i netoleranciju, kao i…


Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava

Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava je globalni ženski fond koji štiti, jača i održava branioce ženskih i transrodnih ljudskih prava. Fond za hitne akcije radi u partnerstvu sa ženskim pokretima širom sveta kako bi podržao branioce ženskih ljudskih prava koji nastoje da…


Fond za humanitarne inovacije

Fond za humanitarne inovacije pruža podršku organizacijama i pojedincima da identifikuju, pospešuju i dele inovativna i merljiva rešenja za izazove sa kojima se suočava delotvorna humanitarna pomoć.


Fond za obrazovanje Roma

Romski obrazovni fond (Roma Education Fund – REF) je osnovan 2005. godine u okviru Dekade inkluzije Roma. Njegova misija je prevazilaženje postojećeg jaza u ishodima obrazovanja između Roma i ne-romske populacije. Da bi se ova misija ostvarila, organizacija pruža podršku politikama i programima pomoću kojih…Fondacija Aleksander fon Hambolt

Misija Fondacije Aleksander fon Hambolt jeste da promoviše akademsku saradnju između izuzetnih naučnika i akademskih radnika u inostranstvu i unutar Nemačke.Fondacija Čarls Stjuart Mot

Fondacija Čarls Stjuart Mot pruža podršku neprofitnim organizacijama koje rade na jačanju lokalnih zajednica u Sjedinjenim Američkim Državama i u ograničenom teritorijalnom smislu, na međunarodnom nivou. Fondacija pruža podršku projektima u oblasti obrazovanja, civilnog društva i životne sredine. Dok su otvoreni za nove ideje i…


Fondacija dr Zoran Đinđić

Misija Fondacije dr Zoran Đinđić je promocija vrednosti moderne i demokratske Srbije i očuvanje nasleđa koje je zagovarao dr Zoran Đinđić.


Fondacija Džejkobs

Fondaciju Džejkobs je osnovao Klaus J. Jacobs sa svojom porodicom 1989. godine. Fondacija otvara deci i mladima mogućnosti za razvoj kako bi postali produktivni i društveno odgovorni članovi društva.


Fondacija Erste

Erste fondacija veruje u ujedinjenu Evropu, u društveno, kulturno i ekonomsko područje bez granica, sa svim njegovim prirodnim lepotama, individualizmom i identitetima. Fondacija prve austrijske štedne banke je tokom 19. veka bila pionirska inicijativa civilnog društva. Osnaživala je ljude da uzmu sopstvenu sudbinu u svoje…


Fondacija Friedrich-Naumann-Stiftung Für die Freiheit

Misija fondacije Friedrich-Naumann-Stiftung Für die Freiheit jeste promovisanje načela slobode kao ključnog za dostojanstvo svih ljudi u svim delovima društva, kako u Nemačkoj, tako i u inostranstvu. Fondacija podržava političko obrazovanje i demokratiju.


Fondacija Gerda Henkel

Fondaciju Gerda Henkel osnovala je u junu 1976. godine Lisa Maskel u znak sećanja na svoju majku Gerdu Henkel. Misija fondacije je promovisanje nauke na univerzitetima i istraživačkim institutima, prvenstveno putem podrške konkretnim projektima u oblasti humanističkih nauka. Fondacija naročitu podršku pruža razvoju postdiplomaca.


Fondacija Hanns-Seidel-Stiftung

Misija fondacije Hanns-Seidel-Stiftung jeste da služi demokratiji, miru i razvoju kroz podršku aktivnostima u oblasti demokratije, vladavine prava, građanskih sloboda i pravednog društvenog poretka.


Fondacija Heinrich-Böll-Stiftung

Fondacija Heinrich-Böll-Stiftung deo je Zelenog političkog pokreta koji se razvio širom sveta kao reakcija na tradicionalne politike socijalizma, liberalizma i konzervatizma. Fondacija je posvećena jednakim pravima za kulturne i etničke manjine i za društvenu i političku participaciju imigranata. Osim toga, Fondacija promoviše i nenasilje i…


Fondacija Kokalis

Osnovna misija Kokalis fondacije jeste promovisanje miroljubive, demokratske i imućne jugoistočne Evrope putem razvoja javnog, kulturnog i naučnog života u regionu.


Fondacija Konrad Adenauer

Misija Fondacije Konrad Adenauer je da podrži programe građanskog obrazovanja kojima se promovišu sloboda, mir i pravda. Fondacija je usmerena na konsolidovanje demokratije, ujedinjenje Evrope i jačanje transatlantskih odnosa, kao i na razvoj međunarodne saradnje.


Fondacija Medica Mondiale

Misija fondacije Medica Mondiale jeste svet bez nasilja u kom žene i devojke mogu da žive u dostojanstvu i pravdi. Fondacija podržava aktivnosti u smeru osnaživanja žena i devojaka da oblikuju sopstvene živote i da aktivno učestvuju u reorganizaciji i sprovođenju mirovnih mera u svojim…


Fondacija Michael Otto

Fondacija Mikel Oto posvećena je uspostavljanju novih perspektiva usmerenih na budućnost u oblasti očuvanja životne sredine i prirode, kao i održivog razvoja. Pored toga, ova fondacija ulaže u obrazovanje i istraživanje u oblasti bavljenja prirodom, pa promoviše i finansira projekte za očuvanje reka, jezera i…
Fondacija Oak

Fondacija Oak sredstva usmerava na rešavanje pitanja od globalnog društvenog i ekološkog značaja, naročito na ona pitanja koja imaju važan uticaj na život ugroženih osoba. Sedište Fondacije Oak je u Švajcarskoj (Oak Philantropy). Svaka od inostranih kancelarija ima različite prioritete za finansiranje; videti pojedinačne profile…


Fondacija PeaceNexus

PeaceNexus fondacija podržava OCD (lokalne i međunarodne) koje se bave izgradnjom mira i pomaže im da razviju i testiraju inovativne ideje u ovoj oblasti.


Fondacija Pershing Square

Fondacija Pershing Square je privatna porodična fondacija sa sedištem u Njujorku. Fondacija pruža podršku izuzetnim liderima i inovativnim organizacijama koje se bave važnim socijalnim pitanjima i imaju stabilan i održivi uticaj.


Fondacija Raford

Raford Fondacija je dobrotvorna organizacija registrovana u Velikoj Britaniji, koja finansira projekte očuvanja prirode širom zemalja u razvoju. Projekti bi trebalo da su usmereni na pitanja prirode/biodiverziteta u zemljama u razvoju. Važno je da organizacije koje žele da apliciraju za sredstva znaju da: uticaj ostvaren…


Fondacija Robert Boš

Fondacija Robert Boš u vezi je sa privatnom kompanijom koja je uspela da održi filantropsko zaveštanje osnivača Roberta Boša više od 40 godina. Njegova preduzetnička vizija, politička dalekovidost, moralna snaga i dobrotvorne inicijative postavile su standarde za rad Fondacije Robert Bosch. Danas je ona jedna od…


Fondacija Schueler Helfen Leben – SHL

Fondacija Schüler Helfen Leben radi sa mladima (decom i adolescentima) u oblasti obrazovanja i pomirenja. Takođe, podstiče građanski aktivizam i pomaže mladima na Balkanu i širom sveta.


Fondacija Siti

Misija Siti fondacije jeste rad na promovisanju ekonomskog napretka i unapređenja života ljudi u zajednicama sa niskim primanjima širom sveta. Fondacija daje doprinose samo unapred odabranim dobrotvornim organizacijama i ne prihvata zahteve za sredstva od drugih organizacija.Fondacija Stavros Niarkos

Misija Fondacije Stavros Niarkos jeste podrška neprofitnim organizacijama u okviru četiri programske oblasti: umetnost i kultura, obrazovanje, zdravlje, medicina i sport, kao i socijalna zaštita. Takođe, Fondacija nastoji da aktivno podrži projekte kojima se pospešuje formiranje javno-privatnih partnerstava kao delotvornog načina za služenje javnom dobru.


Fondacija Staying Alive

Misija fondacije Staying Alive jeste da stvori osnaženu i obrazovanu generaciju mladih ljudi, opremljenih veštinama i znanjem da zaštite sebe i svoje vršnjake od HIV epidemije. Bespovratna sredstva se dodeljuju malim organizacijama koje vode mladi.


Fondacija Stiftung Mercator

Fondacija Stiftung Mercator promoviše razumevanje među ljudima različitih kultura kao preduslov za miran život u zajednici. Fondacija obezbeđuje finansiranje projekata iz oblasti prirodnih i humanističkih nauka, klimatskih promena, kulturnog obrazovanja, obrazovanja i međunarodnih odnosa.


Fondacija Švele

Misija Švele fondacije jeste da pokreće i podržava projekte kojima se društvene promene ostvaruju nenasilnim sredstvima. Fondacija je usmerena na mir i pomirenje, ljudska prava i zaštitu životne sredine.


Fondacija Tojota

Tojota fondacija dodeljuje bespovratna sredstva sa ciljem da doprinese kreiranju društva usmerenijeg na ljude i povećanju sreće među ljudima. Fondacija dodeljuje bespovratna sredstva za podršku istraživanju i radu na utvrđivanju širokog niza društvenih problema, sa fokusom na oblasti ljudskog i prirodnog okruženja, društvenog blagostanja i…


Fondacija Ujedinjenih nacija

Fondacija Ujedinjenih nacija povezuje energiju i stručna znanja privrede i OCD kako bi pomogli radu UN na rešavanju pitanja koja se odnose na klimatske promene, globalno zdravlje, mir i bezbednost, osnaživanje žena, iskorenjivanje siromaštva, pristup energiji i odnose SAD-UN.


Fondacija UPS

Fondacija UPS svoju strategiju finansiranja fokusira na četiri stuba usaglašena sa korporativnim vrednostima i poslovnim iskustvom: različitost, bezbednost zajednice, životna sredina i volonterizam. Takođe, Fondacija podržava inovativna i održiva rešenja za neke od najhitnijih svetskih izazova poput obrazovanja, ekonomskog osnaživanja, inkluzije…


Fondacija Vilijem i Flora Hjulit

Fondacija Vilijem i Flora Hjulit je nestranačka, privatna dobrotvorna organizacija koja razvija ideje i podržava institucije u cilju promovisanja boljeg sveta. Fondacija podržava napore za unapređenje obrazovanja za sve, očuvanje životne sredine, unapređenje životnih uslova i primanja u zemljama u razvoju, promovisanje zdravlja i ekonomskog…


Fondacija Vilo

Fondacija osigurava kontinuitet VILO SE – međunarodnog proizvođača pumpi i pumpnih sistema sa preko 60 proizvodnih i prodajnih kompanija i oko 7.000 zaposlenih širom svijeta. VILO SE se može pratiti preko četiri generacije porodice na Caspar Ludvig Oplander, pradede filantropije dr. Ing. H.c. Jochen Oplander….


Fondovi Beringer Ingelhajm

Misija Fondova Beringer Ingelhajm jeste da podrži mlade naučnike čiji istraživački projekti eksperimentalno osvetljavaju osnovne pojave u životu ljudi. U svrhu predstavljanja projekata, ova fondacija godišnje organizuje dve međunarodne Titise konferencije.


FRIDA fond

FRIDA fond za mlade feministkinje je jedini fond posvećen jačanju učešća i liderstva mladih feminističkih aktivista i aktivistkinja na globalnom nivou koji vode mladi. Fond predstavlja kolaborativne napore Udruženja za prava žena u razvoju (Association for Women’s Rights in Development – AWID), Centralnoameričkog ženskog fonda…


Globalni fond za decu

Globalni fond za decu radi na poboljšanju kvaliteta života najugroženije dece širom sveta. Fond obezbeđuje male grantove inovativnim organizacijama na nivou zajednice, koristeći uticaj knjiga za decu, filmova i dokumetarnih fotografija da bi promovisao globalno razumevanje o ovoj temi. Uz retke izuzetke, godišnji budžet potencijalnih…


Hidli fond

Hidli fond je jedan od dobrotvornih fondova porodice Sejnsberi. Misija fonda je da pruži podršku programima umetnosti, obrazovanja, zdravlja i socijalne zaštite. Članovi fonda spremni su da razmatraju predloge projekata ukoliko su blisko usaglašeni sa jednom od sledećih oblasti interesovanja: 1. očuvanje i beleženje nasleđa…


Hitni fond za mlade

Hitni fond za mlade je holandska organizacija koja obezbeđuje početno finansiranje progresivnim projektima koji su usmereni na mlade. Fond doprinosi temeljnim promenama u društvu, odraženim u jednakoj, fer i pravednoj podeli vlasti, znanja, kapitala i proizvodnje koja je usmerena na životnu sredinu i ljude. Fondacija…


Inicijativa Joke Waller-Hunter (JWH)

Inicijativa Joke Waller-Hunter (JWH) ima za cilj jačanje kapaciteta i efikasnosti ekoloških organizacija civilnog društva kroz obezbeđivanje malih grantova za obrazovanje i obuku pojedinaca koji su imenovani od strane svojih organizacija kao potencijalni budući lideri u sektoru životne sredine u zemljama u razvoju..Karitas Srbija

Caritas Srbije je prisutan na socio-humanitarnom planu već više od 20 godina (prvobitno pod imenom Caritas Jugoslavije, zatim Caritas Srbije i Crne Gore i danas Caritas Srbije). Član je međunarodnih konfederacija Caritasa Internationalis sa sedištem u Rimu i Caritasa Evrope sa sedištem u Briselu. Uz podršku članica…


Karlsberg fondacija

Misija Karlsberg fondacije jeste da obezbedi nagradne grantove za osnovna istraživanja u oblasti prirodnih nauka, humanističkih nauka i društvenih nauka.


Kompanija Achisomoch Aid Company Limited

Kompanija Achisomoch Aid Company Limited pruža pomoć u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite i zdravlja osobama sa invaliditetom, u verskim i drugim aktivnostima u cilju smanjenja siromaštva, sa posebnim naglaskom na jevrejske zajednice širom sveta. Besplatna sredstva dodeljuju se dobrotvornim ustanovama, organizacijama i ovlašćenim pojedincima koji…


Mama Keš

Mama Keš pruža podršku ambicioznim feminističkim organizacijama i organizacijama koje se bore za prava žena, kao i inicijativama za podršku ženama, devojkama i trans osobama.


Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca

Misija Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) jeste da inspiriše, podstiče, pospešuje i promoviše u svakom trenutku sve vidove humanitarnih aktivnosti nacionalnih udruženja sa ciljem sprečavanja i ublažavanja ljudske patnje, doprinoseći time očuvanju i…


Međunarodna fondacija JT

Misija Međunarodne fondacije JT jeste pomoć žrtvama nepogoda, ulaganje u spremnost na nepogode i ublažavanje njihovih posledica. Fondacija JT ne pruža podršku programima koji nisu usklađeni sa njihovom misijom, komercijalnim subjektima (osim ukoliko se predloženi program dokazano odnosi na socijalna preduzeća), neregistrovanim organizacijama, pojedincima, manifestacijama,…


Međunarodna fondacija za mlade

Više od 25 godina misija Međunarodne fondacije za mlade je pružanje podrške mladim ljudima da se ostvare na ličnom i profesionalnom planu. Fondacija je, zajedno sa partnerima iz čitavog sveta, posvećena nastojanju da mladi razviju liderske, tehničke i životne veštine kako bi bili samostalni –…


Međunarodni centar Olof Palme

Međunarodni centar Ulof Palme osnovale su 1992. godine Socijaldemokratska stranka Švedske, Konfederacija trgovinske unije Švedske i Unija zadruga Švedske. Upravni odbor se sastoji od predstavnika organizacija članica. Ulof Palme centar pruža podršku projektima koji se bave čuvanjem demokratije, ljudskih prava i mira. Sarađuje sa ljudima…Međunarodni Višegrad fond

Svrha Međunarodnog Višegradskog fonda jeste da pospeši i promoviše razvoj bliže saradnje među građanima i institucijama u regionu, kao i između V4 regiona i drugih zemalja, naročito u zemljama Zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva.
Nacionalna zadužbina za demokratiju

Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED) je privatna, neprofitna fondacija posvećena napretku i jačanju demokratskih institucija u čitavom svetu. NED je zainteresovana za predloge lokalnih, nezavisnih organizacija za nestranačke programe usmerene na: promovisanje i zaštitu ljudskih prava i vladavine prava, podršku slobodi informisanja i nezavisnim medijima,…Nemačka služba za akademsku razmenu (DAAD)

DAAD je autonomna agencija koja promoviše studiranje stranih studenata u Nemačkoj i nemačkih studenata u inostranstvu. DAAD postoji od 1925. godine; Informativni centar DAAD-a je u Beogradu otvoren od 2008. Pored savetovanja o studiranju, DAAD nudi i svoje stipendijske programe za master i doktorske studije…Rising Voices

Rising Voices, inicijativa za rad u zajednici organizacije „Global Voices”, ima za cilj da korisnike ugroženih ili autohtonih jezika uvede u globalni razgovor. Podrška se ogleda kroz pružanje obuka unapređenje postojećih resursa, mikrograntove, kao i mentorsku podršku predstavnicima nedovoljno zastupljenih zajednica na lokalu koje žele…


Sasakava fondacija za mir

Sasakava fondacija za mir je osnovana u septembru 1986. godine posredstvom Nipon fondacije i japanske industrije trkačkih motornih čamaca. U statutu o osnivanju SPF, osmišljenom u okruženju rastuće internacionalizacije i sve veće potrebe za multilateralnim reakcijama i rešenjima za niz problema osamdesetih godina prošlog veka,…


Savet za regionalnu saradnju

Veće za regionalnu saradnju (RCC) je sveobuhvatni, regionalni okvir saradnje. Ovaj okvir angažuje učesnike RCC-a iz jugoistočne Evrope, članove međunarodne zajednice i donatora o temama koje su važne i od interesa za JIE, s ciljem promovisanja i unapređenja evropske i evroatlantske integracije regiona. Vidimo naš region…


Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj

Savezna Republika Nemačka podržava države Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope od početka devedesetih godina. Cilj saradnje je olakšanje tešku ekonomske i socijalne tranzicije. Nezavisnost ovih država i njihov razvoj da postanu demokratije, zasnovane na vladavini prava, sa tržišnim ekonomijama, važni su za stabilnost i sigurnost cele…Švajcarska Re Fondacija

Švajcarska Re fondacija pruža podršku projektima koji se bave klimom, vodom, prirodnim nepogodama i društvom u cilju uspostavljanja održivosti životne sredine i institucija, naročito u zemljama u razvoju. Fondacija se primarno bavi jačanjem privrede kroz dugoročno osnaživanje postojećih ljudskih kapaciteta i infrastrukture u zemljama koje…


Tojota fond za Evropu

Kao fondu jednog od najvećih proizvođača automobila na svetu koji posluje u preko 170 zemalja, cilj Tojota fonda za Evropu (Toyota Fund for Europe) je da podrži razvoj lokalnog korporativnog građanina u zajednici u kojoj radi. Kako bi bio ostvaren taj cilj, Tojota fond pruža…UEFA fondacija za decu

Godinama unazad upravljačko telo evropskog fudbala podržava inicijative i programe koji pomažu deci u teškim okolnostima, radeći sa brojnim različitim partnerima za razvoj projekata u Evropi i šire. U želji da pojača svoje aktivnosti i usmeri ih na odgovarajući način, UEFA je odlučila da osnuje…


UNDEF – Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija

Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija pruža podršku projektima koji doprinose merljivim i konkretnim poboljšanjima u oblasti demokratije i ljudskih prava, prenoseći na taj način koncept demokratije u praktična rešenja koja podstiču građanski aktivizam.


Unija ornitologa Britanije

Misija Unije ornitologa Britanije jeste promocija razumevanja i očuvanja sveta ptica, ornitologije u okviru naučne zajednice, kao i ornitologije kao naučne discipline pred širim krugom ljubitelja ptica. Sve grant i blagajničke šeme BOU otvorene su isključivo za njihove članove (svim članovima BOU dostupna su bespovratna…


Vlada Australije – odsek za spoljnu politiku i trgovinu

Svrha odseka je da pomogne u jačanju Australije, čineći je sigurnijom i prosperitetnijom, štiteći svoje interese na međunarodnom nivou i doprinoseći globalnoj stabilnosti i ekonomskom rastu. Odsek pruža Vladi savete o stranim, trgovinskim i razvojnim politikama. Rade sa drugim vladinim agencijama kako bi osigurali da…


YouthBuild

YouthBuild je nevladina organizacija koja okuiplja međunarodne razvojne instiucije i globalne kompanije u 15 zemlja gde zastupa ovaj model društvenog organizovanja i implementira u ruralnim i urbanim sredinama model saradnje i pšodrške.