NALED (Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj)

Nacionalna alijanska za lokalni ekonomski razvoj

Vrsta donatora

  • Civilno društvo

Oblast podrške

Pravda
  • Pravosuđe i pravna država
Unutrašnji poslovi
  • Unutrašnji poslovi
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Javna Uprava
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Ostalo
  • Poboljšanje poslovne klime na nacionalnom i lokalnom nivou.

Planirani programi za period 2017/2018

Kontakt podaci donatora

Makedonska 30/VII, 11000 Beograd, Srbija

+381 11 337 30 63

naled@naled.rs

Link do konkursa

http://www.naled.rs/