Fond za zaustavljanje nasilja nad decom

Fond podržava aktivnosti koje doprinose postizanju vizije Globalnog partnerstva – svet u kom svako dete raste bez nasilja.

Konkretno, Fond obezbeđuje finansijsku podršku programima i aktivnostima koje unapređuju cilj partnerstva – ubrzano delovanje u tri prioritetne oblasti:

  • Sprečavanje “on-line” nasilja, sa posebnim fokusom na seksualnu eksploataciju;
  • Rešavanje nasilja u svakodnevnom životu dece;
  • Rešavanje prevencije nasilja nad decom koja se suočavaju sa sukobima i krizom.
Fond za zaustavljanje nasilja nad decom