Ambasada Kraljevine Holandije

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Ambasada kraljevine Holandije u Beogradu podržava aktivnosti organizacija civilnog društva, državnih ustanova i neprofitnih obrazovnih ustanova u Srbiji i Crnoj Gori koje unapređuju proces promena u oblasti vladavine prava.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
  • Pravosuđe i pravna država
  • Ljudska prava
  • Slobodan pristup informacijama
Unutrašnji poslovi
  • Migracije
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Javna Uprava
Mediji
  • Mediji
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Planirani programi za period 2017/2018

Naziv programa Otvori detalje programa

Holandski fond za regionalno partnerstvo MATRA

Kontakt podaci donatora

Simina 29, 11000 Belgrade

+381112023900

bel-os@minbuza.nl

Osoba za kontakt: Aleksandra Kalinić