Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

Royal Norwegian Embassy in Belgrade

Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu pruža podršku organizacijama iz Srbije, Makedonije i Crne Gore.

Vrsta donatora

 • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
 • Ljudska prava
 • Slobodan pristup informacijama
Unutrašnji poslovi
 • Unutrašnji poslovi
 • Sprečavanje i rešavanje sukoba, bezbednost
 • Migracije
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
 • Javna Uprava
 • Parlament
 • Lokalna samouprava
 • Finansijski menadžment javnog sektora
 • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
 • Opšta budžetska podrška
Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
 • Bankarske i finansijske usluge
 • Industrija, uključujući MSP
 • Privatizacija, biznis i druge usluge
 • Komunikacija
 • Građevina
 • Urbani razvoj i menadžment
 • Trgovina
 • Turizam
 • Nauka i istraživanje
Kultura
 • Kultura
Civilno društvo
 • Civilno društvo
Ostalo
 • Normalizacija odnosa između Srbije i Kosova

Planirani programi za period 2017/2018

Naziv programa Otvori detalje programa

Mreža solidarnosti za zaštitu izbeglica i migranata

Kontakt podaci donatora

Sava Business Center, 6. sprat Milentija Popovića 5 Beograd

+381113208000

emb.belgrade@mfa.no

Osoba za kontakt: Nela Jović