Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Balkanski fond za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD

Balkan Trust for Democracy of the German Marshall Fund of the U.S.

Balkanski fond za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD (Balkan Trust for Democracy of the German Marshall Fund of the U.S. – BTD) je inicijativa koja pruža podršku demokratiji, dobrom upravljanju i evroatlantskim integracijama u Jugoistočnoj Evropi. Ovo više puta nagrađivano javno-privatno partnerstvo nastalo je 2003. godine na inicijativu Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država, Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Država (USAID) i Fondacije Čarls Stjuart Mot. Prvobitni desetogodišnji mandat BTD istekao je u maju 2013. godine.; BTD je potom ušao u drugi mandat (2013–2020.) sa strukturnim promenama u pogledu geografske pokrivenosti i obuhvata dodele bespovratnih sredstava. BTD dodeljuje bespovratna sredstva za podršku projektima koji se bave temama demokratije i dobrog upravljanja, političkog dijaloga i umrežavanja, kao i regionalne saradnje i evropskih integracija. Aktivnosti BTD u pogledu dodele bespovratnih sredstava prvenstveno su usmerene na šest zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija.

Vrsta donatora

 • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Unutrašnji poslovi
 • Sprečavanje i rešavanje sukoba, bezbednost
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
 • Javna Uprava
 • Parlament
 • Lokalna samouprava
 • Finansijski menadžment javnog sektora
 • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
 • Opšta budžetska podrška
Ljudski resursi i socijalni razvoj
 • Rad i zapošljavanje
 • Socijalna zaštita
 • Stanovanje
 • Zdravstvo
 • Obrazovanje
 • Rekreacija/sport
Civilno društvo
 • Civilno društvo
Filantropija i volonterizam
 • Filantropija i volonterizam
Međunarodna saradnja
 • Međunarodna saradnja

Planirani programi za period 2017/2018

Naziv programa Otvori detalje programa

Politički dijalog i rukovođenje i razvoj

Kontakt podaci donatora

Cara Lazara 16 11000 Beograd Srbija

+381113036454

balkantrust@gmfus.org

Osoba za kontakt: Gordana Delić