Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Evropska komisija – programi prekogranične saradnje

European Commision - Cross-Border Cooperation Programmes

Programi prekogranične saradnje su instrument Evropske unije za pružanje podrške saradnji institucija u pograničnim oblastima susednih država. Programi predstavljaju finansijsku podršku saradnji pograničnih teritorija susednih država (prekogranična saradnja) ili saradnji delova ili celih država (transnacionalna saradnja) sa ciljem da se unapredi društveno-ekonomski, kulturni i istorijski potencijal tih oblasti. Ovi programi pomažu institucijama u Srbiji da se upoznaju i rade u skladu sa pravilima strukturnih fondova koja važe za zemlje članice EU. Republika Srbija je u ovaj vid saradnje prvi put uključena 2004. godine kroz tzv. Susedske programe finansirane iz sredstava KARDS 2000-2006, nakon toga u okviru druge komponente instrumenta IPA – finansijskog instrumenta Unije za podršku pristupanju za period 2007-2013, a danas se programi sprovode u okviru u okviru oblasti politike regionalna i transnacionalna saradnja IPA II perspektiva 2014-2020. Ministarstvo za evropske integracije je nacionalni koordinator svih programa prekogranične i transnacionalne saradnje koji se sprovode na teritoriji Republike Srbije (ukupno devet programa) i ima ulogu nacionalnog tela u sprovođenju programa prekogranične saradnje sa zemljama članicama EU. Programi se finansiraju iz pretpristupnih fondova Evropske unije (IPA II).

Vrsta donatora

 • Evropska unija
 • Javna uprava

Oblast podrške

Pravda
 • Slobodan pristup informacijama
Unutrašnji poslovi
 • Sprečavanje i rešavanje sukoba, bezbednost
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
 • Lokalna samouprava
Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
 • Komunikacija
 • Urbani razvoj i menadžment
 • Turizam
 • Nauka i istraživanje
Životna sredina i klimatske promene
 • Vodovod i kanalizacija
 • Zaštita životne sredine
 • Elementarne nepogode
Transport
 • Transport i skladištenje
Ljudski resursi i socijalni razvoj
 • Rad i zapošljavanje
 • Socijalna zaštita
 • Zdravstvo
 • Obrazovanje
 • Rekreacija/sport
Poljoprivreda i ruralni razvoj
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
 • Ruralni razvoj
Kultura
 • Kultura
Mediji
 • Mediji
Civilno društvo
 • Civilno društvo
Međunarodna saradnja
 • Međunarodna saradnja
Religija
 • Religija

Planirani programi za period 2017/2018

Naziv programa Otvori detalje programa

INTERREG - IPA program prekogranične saradnje Bugarska - Srbija

Naziv programa Otvori detalje programa

INTERREG - IPA program prekogranične saradnje Rumunija - Srbija

Naziv programa Otvori detalje programa

INTERREG - IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija

Naziv programa Otvori detalje programa

INTERREG - IPA program prekogranične saradnje Srbija-Makedonija

Naziv programa Otvori detalje programa

INTERREG - IPA program prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora

Naziv programa Otvori detalje programa

INTERREG - IPA program prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina

Naziv programa Otvori detalje programa

INTERREG - IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija

Naziv programa Otvori detalje programa

INTERREG - IPA Jadransko-jonski transnacionalni program

Naziv programa Otvori detalje programa

INTERREG - IPA transnacionalni program Dunav

Kontakt podaci donatora

Ministarstvo za evropske integracije, Nemanjina 34, 11000 Beograd

+381113061100

office@seio.gov.rs