Evropski Fond za Balkan

European Fund for the Balkans

Evropski fond za Balkan (European Fund for the Balkans) je zajednička inicijativa evropskih fondacija koja osmišljava, vodi i podržava inicijative usmerene na jačanje demokratije, pospešivanje evropskih integracija i afirmaciju uloge Zapadnog Balkana u rešavanju novih izazova sa kojima se suočava Evropa.

Programska strategija ovog fonda zasnovana je na tri krovne oblasti: razvoju postojećih kapaciteta, razvoju politike i regionalnoj saradnji; ona se sprovodi kroz finansiranje kapitalnih programa i odabranih projekata, dopunjenih skupom aktivnosti nastalih iz regionalnog identiteta EFB kao relevantnog igrača u oblasti na koju se usmerava.

Sinergetski efekti usmereni su na trajnu evropeizaciju politika i praksi zemalja Zapadnog Balkana na putu pridruživanja EU, putem spajanja izgradnje društvenih kapaciteta regiona sa razvojem političke platforme, kao i razvoja regionalne saradnje.

Vrsta donatora

 • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
 • Pravosuđe i pravna država
 • Ljudska prava
 • Slobodan pristup informacijama
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
 • Javna Uprava
 • Parlament
 • Lokalna samouprava
 • Finansijski menadžment javnog sektora
 • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
 • Opšta budžetska podrška
Civilno društvo
 • Civilno društvo
Međunarodna saradnja
 • Međunarodna saradnja

Planirani programi za period 2017/2018

Naziv programaOtvori detalje programa

Regionalni program politika "Misli i povezuj"

Naziv programaOtvori detalje programa

Program stipendija za državne službenike sa Zapadnog Balkana

Kontakt podaci donatora

Resavska 35 11000 Beograd Srbija

+381113033662

office@balkanfund.org, info@balkanfund.org

Osoba za kontakt: Elena Petkovska Gjorgjievska

Link do konkursa

http://balkanfund.org/