Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava

Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava

Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava je globalni ženski fond koji štiti, jača i održava branioce ženskih i transrodnih ljudskih prava. Fond za hitne akcije radi u partnerstvu sa ženskim pokretima širom sveta kako bi podržao branioce ženskih ljudskih prava koji nastoje da uspostave kulturu pravde, jednakosti i mira. Fond za hitne akcije dodeljuje grantove u tri kategorije:
• odgovor na oružani sukob, rastuće nasilje ili nestabilno političko okruženje;
• zakonske ili zakonodavne akcije koje stvaraju mogućnost donošenja presedana ili
aktivnosti čiji je cilj zaštita već donetog presedana;
• zaštita i sigurnost braniteljki ljudskih prava.

Nezavisno od kategorije, zahtevi za grant moraju da odgovaraju sledećim kriterijumima:

STRATEŠKI – aktivnost je vezana za već postojeći plan za ostvarenje strukturalnih promena koje će unaprediti ženska ljudska prava;

NEPREDVIĐEN I VREMENSKI HITAN – situacija ili prilika su nepredviđene i akcija mora biti brza da bi bila delotvorna;

ODRŽIV – grupa je u stanju da efikasno sprovede predloženu akciju i može da obezbedi sredstva za budući rad u okviru strategije;

PODRŽAN – grupa ima podršku drugih koji se bave ženskim ljudskim pravima ili srodnim oblastima, lokalno ili globalno;

ŽENSKO/TRANS RUKOVODSTVO – žene/transrodne osobe moraju biti primarni donosioci odluka u organizaciji, grupi, odnosno akciji.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava

Vrsta podrške

  • Bespovratna sredstva (grant šeme)

Vrsta primaoca podrške

  • Organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i zadužbine, mediji, sindikati, verske zajednice, sportska udruženja i savezi, strukovna udruženja, veća nacionalnih manjina, političke partije)

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Ciljna grupa podrške

  • Žene – opšta populacija

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu predviđen za ovaj program

Do 5.000 $

Kontakt podaci donatora

660 13th Street, Suite 200 Oakland, CA United States 94612

urgentact@urgentactionfund.org