Fond za inovacionu delatnost

Fond za inovacionu delatnost trenutno dodatno podstiče privatna i javna ulaganja i razvoj inovacionog potencijala u Srbiji tako što naučnicima i istraživačima iz akademskih krugova omogućava da svoje ideje iznesu na tržištu, otvore nova radna mesta i prošire privrednu aktivnost.

U martu i junu 2016. Fond je pokrenuo dva nova pilot programa: za podsticanje transfera tehnologije iz javnog akademskog sektora u komercijalni sektor – Program TTF, i novi instrument finansijske pomoći za podršku inovativnim projektima sa komercijalnim potencijalom nastalim u saradnji javnih naučnoistraživačkih organizacija i privatnih malih i srednjih preduzeća – Program saradnje nauke i privrede. U decembru 2016, od ukupno 96 prijavljenih projekata odabrano je 14, kojima je dodeljena finansijska podrška u ukupnom iznosu od 3 miliona evra. Njihov razvoj je u toku.

Pored dva nova programa, u 2017. Fond za inovacije će nastaviti da pruža svoje postojeće usluge za preduzetnike i istraživače u Srbiji kroz Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija .

Vrsta donatora

  • Javna uprava

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Finansijski menadžment javnog sektora
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
  • Opšta budžetska podrška
Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Bankarske i finansijske usluge
  • Industrija, uključujući MSP

Planirani programi za period 2017/2018

Naziv programaOtvori detalje programa

Program saradnje nauke i privrede

Naziv programaOtvori detalje programa

Kancelarija za transfer tehnologije

Naziv programaOtvori detalje programa

Program ranog razvoja

Naziv programaOtvori detalje programa

Program sufinansiranja inovacija

Kontakt podaci donatora

Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, Srbija

+381 11 6555 696

office@inovacionifond.rs