Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Fond za inovacionu delatnost

Fond za inovacionu delatnost trenutno dodatno podstiče privatna i javna ulaganja i razvoj inovacionog potencijala u Srbiji tako što naučnicima i istraživačima iz akademskih krugova omogućava da svoje ideje iznesu na tržištu, otvore nova radna mesta i prošire privrednu aktivnost.

U martu i junu 2016. Fond je pokrenuo dva nova pilot programa: za podsticanje transfera tehnologije iz javnog akademskog sektora u komercijalni sektor – Program TTF, i novi instrument finansijske pomoći za podršku inovativnim projektima sa komercijalnim potencijalom nastalim u saradnji javnih naučnoistraživačkih organizacija i privatnih malih i srednjih preduzeća – Program saradnje nauke i privrede. U decembru 2016, od ukupno 96 prijavljenih projekata odabrano je 14, kojima je dodeljena finansijska podrška u ukupnom iznosu od 3 miliona evra. Njihov razvoj je u toku.

Pored dva nova programa, u 2017. Fond za inovacije će nastaviti da pruža svoje postojeće usluge za preduzetnike i istraživače u Srbiji kroz Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija .

Vrsta donatora

  • Javna uprava

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Finansijski menadžment javnog sektora
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
  • Opšta budžetska podrška
Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Bankarske i finansijske usluge
  • Industrija, uključujući MSP

Planirani programi za period 2017/2018

Naziv programa Otvori detalje programa

Program saradnje nauke i privrede

Naziv programa Otvori detalje programa

Kancelarija za transfer tehnologije

Naziv programa Otvori detalje programa

Program ranog razvoja

Naziv programa Otvori detalje programa

Program sufinansiranja inovacija

Kontakt podaci donatora

Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, Srbija

+381 11 6555 696

office@inovacionifond.rs