Fondacija BCFN

Barilla Center for food and nutrition

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Unutrašnji poslovi
  • Migracije
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita
Kultura
  • Kultura
Mediji
  • Mediji
Ostalo
  • Hrana i ishrana

Kontakt podaci donatora

info@barillacfn.com

Osoba za kontakt: Luca Di Leo

Link do konkursa

www.barillacfn.com