Fondacija Konrad Adenauer

Konrad Adenauer Stiftung

Misija Fondacije Konrad Adenauer je da podrži programe građanskog obrazovanja kojima se promovišu sloboda, mir i pravda. Fondacija je usmerena na konsolidovanje demokratije, ujedinjenje Evrope i jačanje transatlantskih odnosa, kao i na razvoj međunarodne saradnje.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Unutrašnji poslovi
  • Sprečavanje i rešavanje sukoba, bezbednost
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Kultura
  • Kultura
Mediji
  • Mediji

Kontakt podaci donatora

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V; Klingelhöferstraße 23, 10785 Berlin Germany

zentrale-berlin@kas.de

Link do konkursa

www.kas.de/wf/en