Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Fondacija Medica Mondiale

Medica Mondiale

Misija fondacije Medica Mondiale jeste svet bez nasilja u kom žene i devojke mogu da žive u dostojanstvu i pravdi. Fondacija podržava aktivnosti u smeru osnaživanja žena i devojaka da oblikuju sopstvene živote i da aktivno učestvuju u reorganizaciji i sprovođenju mirovnih mera u svojim društvima.
Medica Mondiale finansira:
organizacije kojima upravljaju žene;
organizacije čija je primarna misija zaštita i promovisanje prava žena, pri čemu se ti ciljevi jasno odražavaju kroz njihov rad;
organizacije koje rade na pitanjima neposredno vezanim za teme fondacije: borbi protiv i sprečavanje seksualnog i rodno zasnovanog nasilja prema ženama u ratu i konfliktnim zonama;
organizacije koje pružaju podršku ženama i devojkama bez obzira na etničku pripadnost, veru, politička uverenja, seksualnu orijentaciju, društveni status ili godine;
organizacije koje rade u smeru društvenih strukturnih promena kako bi se okončalo nasilje prema ženama;
organizacije koje aktivno uključuju perspektive žena i devojaka koje podržavaju;
organizacije koje sarađuju sa drugima u okviru pokreta za ljudska i ženska prava;
organizacije formalno registrovane kao nevladine i neprofitne organizacije; organizacije sa sedištem ili koje rade u konfliktnim ili post-konfliktnim zemljama.
Medica Mondiale ne finansira pojedince, stipendije, organizacije koje su osnovali ili ih vode državni subjekti ili političke stranke. Prijave se mogu dostaviti na nemačkom, engleskom ili francuskom, isključivo putem elektronske pošte.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava

Vrsta podrške

  • Bespovratna sredstva (grant šeme)

Vrsta primaoca podrške

  • Drugo

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Ciljna grupa podrške

  • Nevladine organizacije
  • Zaposleni u organima lokalne samouprave i autonomnih pokrajina
  • Žene – opšta populacija

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu predviđen za ovaj program

Od 5.000 € do 15.000 €

Period godine kada je planirano objavljivanje konkursa

Tokom cele godine

Kontakt podaci donatora

Hülchrather Straße 4 Cologne, Germany 50670

info@medicamondiale.org