Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Fondacija PeaceNexus

PeaceNexus foundation

PeaceNexus fondacija podržava OCD (lokalne i međunarodne) koje se bave izgradnjom mira i pomaže im da razviju i testiraju inovativne ideje u ovoj oblasti.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
  • Pravosuđe i pravna država
  • Ljudska prava
  • Slobodan pristup informacijama
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Planirani programi za period 2017/2018

Naziv programa Otvori detalje programa

Program za organizacioni razvoj

Naziv programa Otvori detalje programa

Program izgradnje mira

Kontakt podaci donatora

Route de Lausanne 107, 1197 Prangins, Switzerland

info@peacenexus.org

Link do konkursa

peacenexus.org