Fondacija PeaceNexus

PeaceNexus foundation

PeaceNexus fondacija podržava OCD (lokalne i međunarodne) koje se bave izgradnjom mira i pomaže im da razviju i testiraju inovativne ideje u ovoj oblasti.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
  • Pravosuđe i pravna država
  • Ljudska prava
  • Slobodan pristup informacijama
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Planirani programi za period 2017/2018

Naziv programaOtvori detalje programa

Program za organizacioni razvoj

Naziv programaOtvori detalje programa

Program izgradnje mira

Kontakt podaci donatora

Route de Lausanne 107, 1197 Prangins, Switzerland

info@peacenexus.org

Link do konkursa

peacenexus.org