Fondacija Sparkassenstiftung für Internationale Kooperation

Sparkassenstiftung für Internationale Kooperation

Misija fondacije Sparkassenstiftung für Internationale Kooperation jeste podrška finansijskim institucijama koje promovišu održivi ekonomski i društveni razvoj na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)