Fondacija za otvoreno društvo

Fondacija za otvoreno društvo Srbija osnovana je 1991. Godine. Fondacija je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja razvija i podržava projekte i aktivnosti usmerene na razvoj demokratske kulture, otvorenosti, uvažavanje različitosti, puno poštovanje ljudskih prava svih, kao i na promovisanje principa vladavine prava, dobrog upravljanja i odgovornosti i učešća građana u javnim poslovima u cilju stvaranja pretpostavki za održivi razvoj demokratskog i otvorenog društva u Srbiji. Fondacija podržava aktivnosti organizacija i institucija građanskog društva (udruženja građana i profesionalnih udruženja, univerziteta, policy instituta, institucija kulture, on- i off-line medija), državnih i lokalnih organa vlasti, nezavisnih državnih organa i drugih javnih institucija, i realizuje sopstvene projekte.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
  • Slobodan pristup informacijama
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita
  • Obrazovanje
Kultura
  • Kultura
Mediji
  • Mediji

Planirani programi za period 2017/2018

Naziv programaOtvori detalje programa

Unapređenje demokratskih praksi i institucija

Naziv programaOtvori detalje programa

Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu

Naziv programaOtvori detalje programa

Inkluzija Roma

Naziv programaOtvori detalje programa

Učešće građana u demokratskom upravljanju

Naziv programaOtvori detalje programa

Suzbijanje ekstremizma

Naziv programaOtvori detalje programa

Sloboda izražavanja i javno informisanje

Kontakt podaci donatora

Beograd, Kneginje Ljubice 14

+381113025800

office@fosserbia.org

Osoba za kontakt: Radoslav Kominac

Link do konkursa

www.fosserbia.org