Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Fondacija za otvoreno društvo

Fondacija za otvoreno društvo Srbija osnovana je 1991. Godine. Fondacija je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja razvija i podržava projekte i aktivnosti usmerene na razvoj demokratske kulture, otvorenosti, uvažavanje različitosti, puno poštovanje ljudskih prava svih, kao i na promovisanje principa vladavine prava, dobrog upravljanja i odgovornosti i učešća građana u javnim poslovima u cilju stvaranja pretpostavki za održivi razvoj demokratskog i otvorenog društva u Srbiji. Fondacija podržava aktivnosti organizacija i institucija građanskog društva (udruženja građana i profesionalnih udruženja, univerziteta, policy instituta, institucija kulture, on- i off-line medija), državnih i lokalnih organa vlasti, nezavisnih državnih organa i drugih javnih institucija, i realizuje sopstvene projekte.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
  • Slobodan pristup informacijama
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita
  • Obrazovanje
Kultura
  • Kultura
Mediji
  • Mediji

Planirani programi za period 2017/2018

Naziv programa Otvori detalje programa

Unapređenje demokratskih praksi i institucija

Naziv programa Otvori detalje programa

Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu

Naziv programa Otvori detalje programa

Inkluzija Roma

Naziv programa Otvori detalje programa

Učešće građana u demokratskom upravljanju

Naziv programa Otvori detalje programa

Suzbijanje ekstremizma

Naziv programa Otvori detalje programa

Sloboda izražavanja i javno informisanje

Kontakt podaci donatora

Beograd, Kneginje Ljubice 14

+381113025800

office@fosserbia.org

Osoba za kontakt: Radoslav Kominac

Link do konkursa

www.fosserbia.org