FRIDA fond

FRIDA Fund

FRIDA fond za mlade feministkinje je jedini fond posvećen jačanju učešća i liderstva mladih feminističkih aktivista i aktivistkinja na globalnom nivou koji vode mladi. Fond predstavlja kolaborativne napore Udruženja za prava žena u razvoju (Association for Women’s Rights in Development – AWID), Centralnoameričkog ženskog fonda (Fondo Centroamericano de Mujeres – FCAM) i iskusne grupe mladih feminističkih aktivista i aktivistkinja iz različitih delova sveta.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava

Vrsta podrške

  • Bespovratna sredstva (grant šeme)

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Ciljna grupa podrške

  • LGBT zajednica
  • Žene – opšta populacija
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu predviđen za ovaj program

Do 5.000 $

Kontakt podaci donatora

P.O. Box 29903 San Francisco, CA United States 94129

info@youngfeministfund.org

Link do konkursa

youngfeministfund.org