Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Sekretarijat za socijalnu zaštitu je vodeća organizaciona jedinica Gradske uprave Grada Beograda, zadužena za oblast socijalne zaštite na njegovoj teritoriji. Sekretarijat obavlja izvorne poslove Grada i poverene poslove državne uprave, shodno potrebama ugroženih i osetljivih kategorija građana. Preko ustanova socijalne zaštite, čiji je osnivač Grad Beograd, i organizacionih jedinica socijalne zaštite koje posluju u okviru ustanova socijalne zaštite, čiji je osnivač Republika Srbija, Sekretarijat vrši: kontrolu postupanja ustanova,
drugih pravnih i fizičkih lica koja obavljaju delatnost socijalne zaštite u pogledu primene propisa u ovoj oblasti; kontrolu ispunjenosti uslova u pogledu prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih radnika za obavljanje delatnosti socijalne zaštite; kontrolu vođenja propisanih evidencija; preduzimanje mera za otklanjanje nepravilnosti i nedostataka.

Vrsta donatora

  • Javna uprava

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Planirani programi za period 2017/2018

Naziv programa Otvori detalje programa

Javni konkurs za finansiranje redovnih programa koje realizuju udruženja iz oblasti zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Beograda

Kontakt podaci donatora

27. marta 43-45, Beograd

+381113309409, +381113309691

snezana.milosevic@beograd.gov.rs

Osoba za kontakt: Snežana Milošević