Ambasada Kanade

The Embassy of Canada

Kanadska Ambasada raspisuje poziv za podnošenje prijava za Kanadski fond svake godine.
Kanadski fond finansira male projekte koji unapređuju demokratski, ekonomski, kulturni i društveni život građana Srbije, Crne Gore i Makedonije.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
  • Pravosuđe i pravna država
  • Ljudska prava
Unutrašnji poslovi
  • Sprečavanje i rešavanje sukoba, bezbednost
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Planirani programi za period 2017/2018

Naziv programaOtvori detalje programa

Kanadski fond za lokalne inicijative

Kontakt podaci donatora

Kralja Milana 25, Beograd, Srbija

canada.fund2010@gmail.com