Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlada Republike Srbije

Značaj i uloga Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom ogleda se u koordinaciji saradnje između Vladinih institucija i organizacija civilnog društva u procesu kreiranja i uspostavljanja jasnih standarda i procedura za uključivanje organizacija civilnog društva na svim nivoima procesa donošenja odluka.

Vrsta donatora

  • Javna uprava

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo

Kontakt podaci donatora

Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd

+381113113859