Karitas Srbija

Caritas Serbia

Caritas Srbije je prisutan na socio-humanitarnom planu već više od 20 godina (prvobitno pod imenom Caritas Jugoslavije, zatim Caritas Srbije i Crne Gore i danas Caritas Srbije). Član je međunarodnih konfederacija Caritasa Internationalis sa sedištem u Rimu i Caritasa Evrope sa sedištem u Briselu. Uz podršku članica ove mreže, ali i drugih donatora u proteklom periodu Caritas Srbije je pripremao, organizovao i realizovao različite programe pomoći ljudima u potrebi.

Vrsta donatora

  • Civilno društvo
  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita
  • Zdravstvo
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Filantropija i volonterizam
  • Filantropija i volonterizam
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja

Planirani programi za period 2017/2018

Kontakt podaci donatora

Vojvode Stepe 78/lok.5; 11 000 Beograd

011/40-99-561

secretariat@caritas.rs

Osoba za kontakt: Msgr. Stanislav Hočevar

Link do konkursa

http://www.caritas.rs