Međunarodni centar Olof Palme

Olof Palme International Center

Međunarodni centar Ulof Palme osnovale su 1992. godine Socijaldemokratska stranka Švedske, Konfederacija trgovinske unije Švedske i Unija zadruga Švedske. Upravni odbor se sastoji od predstavnika organizacija članica. Ulof Palme centar pruža podršku projektima koji se bave čuvanjem demokratije, ljudskih prava i mira. Sarađuje sa ljudima i organizacijama širom sveta – zemljama kao što su Burma, Južnoafrička Republika, Palestina, ali i zemljama Zapadnog Balkana. Kroz svoje razvojne projekte ova organizacija osnažuje ljude da menjaju kako svoje društvo, tako i sopstvene živote. Ključne ciljne grupe su žene, mladi i aktivisti na nivou zajednice; takođe, široka međunarodna mreža laburističkog pokreta Švedske omogućuje saradnju sa globalnim partnerima koji neguju iste vrednosti.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
  • Slobodan pristup informacijama
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Javna Uprava
  • Lokalna samouprava
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje
Mediji
  • Mediji
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Planirani programi za period 2017/2018

Naziv programaOtvori detalje programa

Program civilnog društva za participaciju, transparentnost i odgovornost u Srbiji

Kontakt podaci donatora

Sveavagen 68, 10136 Stockholm, Sweden / Kneginje Ljubice 14, Beograd, Serbia

+381 11 3283 079

danilo.milic@palmecenter.se

Osoba za kontakt: Danilo Milić

Link do konkursa

www.palmecenter.se