Međunarodni Višegrad fond

Visegrad Fund

Svrha Međunarodnog Višegradskog fonda jeste da pospeši i promoviše razvoj bliže saradnje među građanima i institucijama u regionu, kao i između V4 regiona i drugih zemalja, naročito u zemljama Zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Unutrašnji poslovi
  • Sprečavanje i rešavanje sukoba, bezbednost
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Kultura
  • Kultura
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Planirani programi za period 2017/2018

Naziv programaOtvori detalje programa

Međunarodni Višegrad fond

Kontakt podaci donatora

Královské údolie 8, Bratislava, Slovak Republic 811 02

visegradfund@visegradfund.org

Link do konkursa

http://visegradfund.org/