Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije – Sektor za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti

U Sektoru za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti obavljaju se poslovi koji se odnose na:

  • koordinaciono-organizacione, razvojne i tehnološko-operativne aktivnosti koje za cilj imaju izradu nacionalne strategije i planova digitalizacije, definisanje tehnoloških, pravnih i organizacionih okvira za uspešnu izgradnju digitalne istraživačke infrastrukture, kao i najširu koordinaciju svih učesnika u ovom procesu;
  • koordinaciju sa međunarodnim organizacijama i institucijama, sa ciljem spovođenja efikasne izgradnje digitalne istraživačke infrastrukture, koja kao izrazito važnu ima komponentu zaštite kulturnog nasleđa u nadležnosti Vlade Republike Srbije;
  • sprovođenje vertikalne, horizontalne i međunarodne koordinacije aktivnosti na izgradnji digitalne istraživačke infrastrukture, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

Vrsta donatora

  • Javna uprava

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura

Kontakt podaci donatora

Vlajkovićeva 3, Beograd

+381113398498

Link do konkursa

www.kultura.gov.rs