Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije je kao organ državne uprave obrazovano i njegov delokrug je utvrđen članom 15. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 72/12 i 76/13).

Ministarstvo obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: razvoj i unapređenje kulture i umetničkog stvaralaštva; praćenje i istraživanje u oblasti kulture; obezbeđivanja materijalne osnove za delatnosti kulture; razvoj i unapređenje književnog, prevodilačkog, muzičkog i scenskog stvaralaštva, likovnih i primenjenih umetnosti i dizajna, filmskog i stvaralaštva u oblasti drugih audio-vizuelnih medija; zaštitu nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa; bibliotečku, izdavačku, kinematografsku i muzičko-scensku delatnost; zadužbine i fondacije; sistem javnog informisanja; praćenje sprovođenja zakona u oblasti javnog informisanja; praćenje rada javnih preduzeća i ustanova u oblasti javnog informisanja; praćenje delatnosti stranih informativnih ustanova, stranih sredstava javnog informisanja, dopisništva i dopisnika u Republici Srbiji; informisanje nacionalnih manjina; registraciju stranih informativnih ustanova i pružanje pomoći u radu stranim novinarima i dopisnicima; saradnju u oblasti zaštite kulturne baštine, kulturnog stvaralaštva i informisanja na jeziku i pismu pripadnika srpskog naroda u regionu; osnivanje i razvoj kulturno-informativnih centara u inostranstvu; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći iz nadležnosti tog ministarstva, učešće u regionalnim projektima, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije

Vrsta donatora

  • Javna uprava

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Mediji
  • Mediji

Kontakt podaci donatora

Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd

+381112927838, +381112927838, +381113398498, +381113398911

kabinet@kultura.gov.rs

Osoba za kontakt: http://www.kultura.gov.rs/cyr/ministarstvo