Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Ministarstvo omladine i sporta Vlade Republike Srbije – Sektor za sport

U Sektoru za sport obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 • praćenje i utvrđivanje stanja u oblasti sporta;
 • pripremu strategija razvoja i drugih mera kojima se učestvuje u oblikovanju politike Vlade u oblasti sporta;
 • iniciranje i preduzimanje mera iz nadležosti Ministarstva u cilju unapređenja stanja u oblasti sporta;
 • pripremu i sprovođenje Strategije razvoja sporta;
 • pripremu i realizaciju akcionih planova za sprovođenje Strategije razvoja sporta;
 • ostvarivanje prava stranih sportista i sportskih organizacija i saveza u Republici Srbiji;
 • normativne poslove iz delokruga Sektora;
 • vođenje registra sportskih organizacija i drugih posebnih evidencija u oblasti sporta i druge poslove iz delokruga Sektora.

Vrsta donatora

 • Javna uprava

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
 • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Ljudski resursi i socijalni razvoj
 • Rekreacija/sport
Civilno društvo
 • Civilno društvo

Kontakt podaci donatora

Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd

+381113111781

predrag.perunicic@mos.gov.rs

Osoba za kontakt: Predrag Peruničić

Link do konkursa

www.mos.gov.rs