Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Republike Srbije – Sektor za informaciono društvo

U Sektoru za informaciono društvo obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 • planiranje i pripremanje strategije razvoja informacionog društva;
 • pripremu i praćenje projekata u oblasti razvoja informacionog društva;
 • učestvovanje u sprovođenju javnih nabavki informacionih sistema sa drugim organima;
 • razvoj i unapređenje akademske, odnosno obrazovne i naučnoistraživačke računarske mreže (AMRES);
 • pripremanje predloga za utvrđivanje i vođenje politike Vlade u oblasti razvoja informacionog društva;
 • preduzimanje mera za promovisanje i podsticanje istraživanja i razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT);
 • primenu informaciono-komunikacionih tehnologija i pružanje informacionih usluga;
 • razvoj i funkcionisanje informaciono-komunikacione infrastrukture; pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona i predloga drugih akata;
 • vršenje nadzora nad primenom zakona kojim se urađuje elektronski potpis i zakona kojim se uređuje elektronski dokument;
 • davanje stručne pomoći u izradi tenderske dokumentacije i obavljanje priprema za objavljivanje i sprovođenje konkursa;
 • analiziranje strukture baze podataka i formata za razmenu podataka;
 • zaštitu podataka i informacionu bezbednost; praćenje i analiza potencijala za podršku razvoju informacionog društva u privredi i državnim institucijama, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

Vrsta donatora

 • Javna uprava

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
 • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
 • Komunikacija
 • Urbani razvoj i menadžment
 • Trgovina
 • Turizam

Kontakt podaci donatora

Bulevar Mihaila Pupina 2, Beograd

+381112020072

Link do konkursa

www.mtt.gov.rs