Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije – Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu

Ovaj sektor zadužen je za primenu i praćenje, nadzor nad zakonitošću rada ustanova i drugih pravnih lica koje obavljaju delatnost socijalne zaštite, kao i za inspekcijski nadzor i nadzor nad stručnim radom ustanova i drugih pravnih i fizičkih lica koja obavljaju delatnost socijalne zaštite.

Aktivnosti Sektora usmerene su na razvoj i unapređenje usluga socijalne zaštite.

Vrsta donatora

  • Javna uprava

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita

Kontakt podaci donatora

Nemanjina 22-24, Beograd

+381113038661

Osoba za kontakt: Branka Gajić