Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom

Akivnosti Sektora usmerene su na:

  • praćenje implementacije strateških ciljeva definisanih Strategijom unapređenja položaja osoba sa invaliditetom;
  • promociju prava osoba sa invaliditetom;
  • razvoj i podršku alternativnih oblika zaštite osoba sa invaliditetom kako bi se omogućila uspešnija uključenost osoba da invaliditetom u socio–ekonomski život Srbije.

Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom obavlja poslove koji se odnose na pripremu nacrta zakona i drugih propisa u oblasti podrške osobama sa invaliditetom, praćenje primene međunarodnih konvencija i uporednog zakonodavstva u oblasti podrške osoba sa invaliditetom.

Vrsta donatora

  • Javna uprava

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita

Kontakt podaci donatora

Nemanjina 22-24, Beograd

+381113038677

Osoba za kontakt: Vladimir Pešić

Link do konkursa

www.minrzs.gov.rs