Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije

Prema odredbi člana 16. Zakona o ministarstvima («Službeni glasnik RS», broj 44/14) Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na:

 • sistem u oblasti radnih odnosa i prava iz rada u svim oblicima rada izuzev u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave i autonomne pokrajine, javnim agencijama i javnim službama;
 • bezbednost i zdravlje na radu;
 • inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu;
 • sindikalno organizovanje;
 • štrajk;
 • ostvarivanje i zaštitu prava iz radnog odnosa radnika privremeno zaposlenih u inostranstvu;
 • zaključivanje sporazuma o upućivanju zaposlenih na rad u inostranstvo i upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo;
 • evidencije u oblasti rada;
 • saradnju s međunarodnim organizacijama u oblasti rada i zapošljavanja; međunarodne konvencije u oblasti rada, bezbednosti i zdravlja na radu; antidiskriminacionu politiku;
 • sistem socijalne zaštite;
 • sistem porodičnopravne zaštite;
 • brak;
 • ravnopravnost polova;
 • populacionu politiku;
 • planiranje porodice, porodicu i decu;
 • ostvarivanje prava i integraciju izbeglih i raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, romskog stanovništva i drugih socijalno ugroženih grupa;
 • sistem penzijskog i invalidskog osiguranja;
 • socijalno osiguranje i zaštitu vojnih osiguranika;
 • učestvovanje u pripremi, zaključivanju i primeni međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju;
 • boračko-invalidsku zaštitu, zaštitu civilnih invalida rata i članova porodica lica na vojnoj službi;
 • negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije;
 • zaštitu spomenika i spomen-obeležja oslobodilačkih ratova Srbije, vojnih grobova i grobalja boraca, u zemlji i inostranstvu;
 • boračko-invalidske i invalidske organizacije i udruženja, kao i druge poslove određene zakonom.

Vrsta donatora

 • Javna uprava

Oblast podrške

Pravda
 • Ljudska prava
Ljudski resursi i socijalni razvoj
 • Rad i zapošljavanje
 • Socijalna zaštita
Međunarodna saradnja
 • Međunarodna saradnja

Kontakt podaci donatora

Nemanjina 22-26, Beograd

+381113038661

Link do konkursa

www.minrzs.gov.rs