Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Nacionalna zadužbina za demokratiju

National Endowment for Democracy

Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED) je privatna, neprofitna fondacija posvećena napretku i jačanju demokratskih institucija u čitavom svetu. NED je zainteresovana za predloge lokalnih, nezavisnih organizacija za nestranačke programe usmerene na: promovisanje i zaštitu ljudskih prava i vladavine prava, podršku slobodi informisanja i nezavisnim medijima, jačanje demokratskih ideja i vrednosti, promovisanje odgovornosti i transparentnosti, jačanje organizacija civilnog društva, jačanje demokratskih političkih procesa i institucija, promovisanje građanskog obrazovanja, podršku demokratskom rešavanju sukoba, promovisanje slobode udruživanja, jačanje tržišne ekonomije sa širokim osnovom.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Javna Uprava
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Vrsta podrške

  • Bespovratna sredstva (grant šeme)

Vrsta primaoca podrške

  • Organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i zadužbine, mediji, sindikati, verske zajednice, sportska udruženja i savezi, strukovna udruženja, veća nacionalnih manjina, političke partije)
  • Javna uprava (organi državne uprave, lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i dr)

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Ciljna grupa podrške

  • Lokalne organizacije
  • Nevladine organizacije

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu predviđen za ovaj program

Do 50.000 $

Period godine kada je planirano objavljivanje konkursa

ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA 16. jun 2017. godine

Kontakt podaci donatora

1025 F Street NW, Suite 800, Washington, DC, United States, 20004

info@ned.org

Link do konkursa

http://www.ned.org/