Nacionalna zadužbina za demokratiju

National Endowment for Democracy

Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED) je privatna, neprofitna fondacija posvećena napretku i jačanju demokratskih institucija u čitavom svetu. NED je zainteresovana za predloge lokalnih, nezavisnih organizacija za nestranačke programe usmerene na: promovisanje i zaštitu ljudskih prava i vladavine prava, podršku slobodi informisanja i nezavisnim medijima, jačanje demokratskih ideja i vrednosti, promovisanje odgovornosti i transparentnosti, jačanje organizacija civilnog društva, jačanje demokratskih političkih procesa i institucija, promovisanje građanskog obrazovanja, podršku demokratskom rešavanju sukoba, promovisanje slobode udruživanja, jačanje tržišne ekonomije sa širokim osnovom.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Javna Uprava
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Vrsta podrške

  • Bespovratna sredstva (grant šeme)

Vrsta primaoca podrške

  • Organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i zadužbine, mediji, sindikati, verske zajednice, sportska udruženja i savezi, strukovna udruženja, veća nacionalnih manjina, političke partije)
  • Javna uprava (organi državne uprave, lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i dr)

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Ciljna grupa podrške

  • Lokalne organizacije
  • Nevladine organizacije

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu predviđen za ovaj program

Do 50.000 $

Period godine kada je planirano objavljivanje konkursa

ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA 16. jun 2017. godine

Kontakt podaci donatora

1025 F Street NW, Suite 800, Washington, DC, United States, 20004

info@ned.org

Link do konkursa

http://www.ned.org/