Nemačka služba za akademsku razmenu (DAAD)

German Academic Exchange Service

DAAD je autonomna agencija koja promoviše studiranje stranih studenata u Nemačkoj i nemačkih studenata u inostranstvu.
DAAD postoji od 1925. godine; Informativni centar DAAD-a je u Beogradu otvoren od 2008.
Pored savetovanja o studiranju, DAAD nudi i svoje stipendijske programe za master i doktorske studije u Nemačkoj, kao i za istraživačke boravke i jezičke kurseve u Nemačkoj.
Kroz nekoliko svojih programa, DAAD podržava i saradnju visokoškolskih i naučnih institucija Srbije i Nemačke.
Sve usluge DAAD-a su besplatne, samo je potrebno direktno ih kontaktirati.
Cilj DAAD-a je akademska razmena, razmena ljudi i ideja.

Vrsta donatora

 • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
 • Nauka i istraživanje
Ljudski resursi i socijalni razvoj
 • Obrazovanje
Kultura
 • Kultura
Međunarodna saradnja
 • Međunarodna saradnja

Vrsta podrške

 • Obuke (seminari, kursevi stranih jezika, letnji kursevi)
 • Stipendije
 • Studijska putovanja

Vrsta primaoca podrške

 • Obrazovne ustanove
 • Pojedinci

Geografska oblast podrške

 • Cela Srbija

Ciljna grupa podrške

 • Akademska zajednica
 • Istraživačke organizacije/ Istraživači
 • Obrazovne ustanove
 • Studenti
 • Talentovana i darovita deca i mladi

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu predviđen za ovaj program

Stipendije za master studije: 750€ mesečno

Period godine kada je planirano objavljivanje konkursa

Jul/avgust 2017

Kontakt podaci donatora

Cara Uroša 35, 11000 Beograd

+381112636424

info@daad.rs

Osoba za kontakt: Mirko Dautović

Link do konkursa

www.daad.rs