Fondacija Oak

Oak Foundation

Fondacija Oak sredstva usmerava na rešavanje pitanja od globalnog društvenog i ekološkog značaja, naročito na ona pitanja koja imaju važan uticaj na život ugroženih osoba. Sedište Fondacije Oak je u Švajcarskoj (Oak Philantropy). Svaka od inostranih kancelarija ima različite prioritete za finansiranje; videti pojedinačne profile za više informacija.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Vrsta podrške

  • Bespovratna sredstva (grant šeme)

Vrsta primaoca podrške

  • Organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i zadužbine, mediji, sindikati, verske zajednice, sportska udruženja i savezi, strukovna udruženja, veća nacionalnih manjina, političke partije)

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Ciljna grupa podrške

  • Nevladine organizacije

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu predviđen za ovaj program

Minimum 25.000 $

Kontakt podaci donatora

Case Postale 115 58, Avenue Louis Casaï, Cointrin, Geneva, Switzerland, 1216

info@oakfnd.ch

Link do konkursa

http://oakfnd.org/