Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Fondacija Raford

The Rufford Foundation

Raford Fondacija je dobrotvorna organizacija registrovana u Velikoj Britaniji, koja finansira projekte očuvanja prirode širom zemalja u razvoju. Projekti bi trebalo da su usmereni na pitanja prirode/biodiverziteta u zemljama u razvoju. Važno je da organizacije koje žele da apliciraju za sredstva znaju da: uticaj ostvaren nakon realizacije projekta treba da bude pragmatičan, merljiv i dugotrajan; bespovratna sredstva treba da čine značajan deo ukupnog budžeta; sredstva se moraju koristiti pretežno za aktivnosti na terenu; prijave se obavezno podnose putem odeljka za prijave na internet stranici ove fondacije; projekat treba da traje najmanje 12 meseci.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Vrsta podrške

  • Bespovratna sredstva (grant šeme)

Vrsta primaoca podrške

  • Neformalne grupe
  • Pojedinci

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Ciljna grupa podrške

  • Opšta zajednica – građani

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu predviđen za ovaj program

Do 5.000 £

Period godine kada je planirano objavljivanje konkursa

Tokom cele godine

Kontakt podaci donatora

6th Floor, 248 Tottenham Court Road, London, United Kingdom, W1T 7QZ

terry@rufford.org

Link do konkursa

http://www.rufford.org/