Fondacija Raford

The Rufford Foundation

Raford Fondacija je dobrotvorna organizacija registrovana u Velikoj Britaniji, koja finansira projekte očuvanja prirode širom zemalja u razvoju. Projekti bi trebalo da su usmereni na pitanja prirode/biodiverziteta u zemljama u razvoju. Važno je da organizacije koje žele da apliciraju za sredstva znaju da: uticaj ostvaren nakon realizacije projekta treba da bude pragmatičan, merljiv i dugotrajan; bespovratna sredstva treba da čine značajan deo ukupnog budžeta; sredstva se moraju koristiti pretežno za aktivnosti na terenu; prijave se obavezno podnose putem odeljka za prijave na internet stranici ove fondacije; projekat treba da traje najmanje 12 meseci.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Vrsta podrške

  • Bespovratna sredstva (grant šeme)

Vrsta primaoca podrške

  • Neformalne grupe
  • Pojedinci

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Ciljna grupa podrške

  • Opšta zajednica – građani

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu predviđen za ovaj program

Do 5.000 £

Period godine kada je planirano objavljivanje konkursa

Tokom cele godine

Kontakt podaci donatora

6th Floor, 248 Tottenham Court Road, London, United Kingdom, W1T 7QZ

terry@rufford.org

Link do konkursa

http://www.rufford.org/