Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Rekonstrukcija Ženski fond

Rekonstrukcija Ženski fond (RŽF) je prva lokalna ženska fondacija u Srbiji, nastala 2004. godine. Misija RŽF je da podrži i održi feminističku političku platformu protiv rata, nacionalizma, rasizma, militarizma, svih oblika diskriminacije i nasilja prema ženama. Osnovne funkcije RŽF su odgovorno, transparentno i kontinuirano prikupljanje i pružanje finansijske i stručne podrške i povezivanje srodnih inicijativa. Ciljevi Fonda su: – da podrži autonomiju ženskih grupa koje svojim programima utiču na javnost i vode ka strateškim promenama; – da osnaži umrežavanje, saradnju, solidarnost i vidljivost ženskih grupa; – da podstakne komunikaciju i razmenu ženskog aktivističkog, akademskog, umetničkog i pacifističkog iskustva i znanja.

Vrsta donatora

  • Civilno društvo

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Unutrašnji poslovi
  • Sprečavanje i rešavanje sukoba, bezbednost
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Kultura
  • Kultura
Mediji
  • Mediji
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Filantropija i volonterizam
  • Filantropija i volonterizam

Planirani programi za period 2017/2018

Naziv programa Otvori detalje programa

Genralna podrška

Naziv programa Otvori detalje programa

Urgentni grantovi

Naziv programa Otvori detalje programa

Stipendije

Naziv programa Otvori detalje programa

Žarana Papić

Naziv programa Otvori detalje programa

Specijalni fokus

Kontakt podaci donatora

Braće Baruh 6/41, Beograd https://www.facebook.com/rwfund/

+381112184674

office@rwfund.org

Osoba za kontakt: Mirjana Mirosavljević Bobić, direktorka

Link do konkursa

http://www.rwfund.org/