Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Savet za regionalnu saradnju

Regional Cooperation Council

Veće za regionalnu saradnju (RCC) je sveobuhvatni, regionalni okvir saradnje. Ovaj okvir angažuje učesnike RCC-a iz jugoistočne Evrope, članove međunarodne zajednice i donatora o temama koje su važne i od interesa za JIE, s ciljem promovisanja i unapređenja evropske i evroatlantske integracije regiona. Vidimo naš region kao prosperitetno mesto dijaloga, slobode i mobilnosti, bogate kulturnim nasleđem, gde se svaka osoba oseća sigurno i zaštićena vladavinom prava.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje

Vrsta podrške

  • Bespovratna sredstva (grant šeme)

Vrsta primaoca podrške

  • Organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i zadužbine, mediji, sindikati, verske zajednice, sportska udruženja i savezi, strukovna udruženja, veća nacionalnih manjina, političke partije)
  • Javna uprava (organi državne uprave, lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i dr)
  • Obrazovne ustanove

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu predviđen za ovaj program

do 150.000 €

Kontakt podaci donatora

Trg Bosne i Hercegovine 1/V 71000 Sarajevo

grants@rcc.int

Link do konkursa

http://www.rcc.int/