Savet za regionalnu saradnju

Regional Cooperation Council

Veće za regionalnu saradnju (RCC) je sveobuhvatni, regionalni okvir saradnje. Ovaj okvir angažuje učesnike RCC-a iz jugoistočne Evrope, članove međunarodne zajednice i donatora o temama koje su važne i od interesa za JIE, s ciljem promovisanja i unapređenja evropske i evroatlantske integracije regiona. Vidimo naš region kao prosperitetno mesto dijaloga, slobode i mobilnosti, bogate kulturnim nasleđem, gde se svaka osoba oseća sigurno i zaštićena vladavinom prava.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje

Vrsta podrške

  • Bespovratna sredstva (grant šeme)

Vrsta primaoca podrške

  • Organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i zadužbine, mediji, sindikati, verske zajednice, sportska udruženja i savezi, strukovna udruženja, veća nacionalnih manjina, političke partije)
  • Javna uprava (organi državne uprave, lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i dr)
  • Obrazovne ustanove

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu predviđen za ovaj program

do 150.000 €

Kontakt podaci donatora

Trg Bosne i Hercegovine 1/V 71000 Sarajevo

grants@rcc.int

Link do konkursa

http://www.rcc.int/