Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj

The Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)

Savezna Republika Nemačka podržava države Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope od početka devedesetih godina. Cilj saradnje je olakšanje tešku ekonomske i socijalne tranzicije. Nezavisnost ovih država i njihov razvoj da postanu demokratije, zasnovane na vladavini prava, sa tržišnim ekonomijama, važni su za stabilnost i sigurnost cele Evrope.

Nemačka koncentriše svoju saradnju sa partnerskim zemljama u regionu u sledećim ključnim oblastima:

 • Ekonomska promocija i zapošljavanje;
 • Podrška reformama u administraciji i pravosuđu u cilju uspostavljanja pravne sigurnosti i transparentnosti i podsticanja decentralizacije;
 • Modernizacija i proširenje javne infrastrukture.

Sveobuhvatni ciljevi svih nemačkih mera u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi su usklađivanje sa EU, dobro upravljanje, prevencija sukoba, mere protiv korupcije i stvaranje radnih mesta.

Vrsta donatora

 • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
 • Pravosuđe i pravna država
 • Ljudska prava
 • Slobodan pristup informacijama
Unutrašnji poslovi
 • Sprečavanje i rešavanje sukoba, bezbednost
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
 • Javna Uprava
 • Parlament
 • Lokalna samouprava
 • Finansijski menadžment javnog sektora
 • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
 • Urbani razvoj i menadžment
 • Trgovina
 • Turizam
Ljudski resursi i socijalni razvoj
 • Rad i zapošljavanje
Civilno društvo
 • Civilno društvo
Međunarodna saradnja
 • Međunarodna saradnja

Geografska pokrivenost

 • Cela Srbija