Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

Služba Koordinacionog tela je osnovana Uredbom Vlade RS 2006. godine kao stručna služba čiji je zadatak da realizuje politiku Vlade RS u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa u oblastima infrastrukture, obrazovanja, zdravstva, socijalnih i kulturnih, kao i političkih pitanja sa ciljem sveukupnog razvoja ove tri opštine.

Vrsta donatora

  • Javna uprava

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita
  • Obrazovanje
Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Mediji
  • Mediji
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja

Planirani programi za period 2017/2018

Naziv programaOtvori detalje programa

Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za ostvarenje i unapređenje socijalnih i manjinskih prava u Preševu, Bujanovcu i Medveđi u 2017. godini

Naziv programaOtvori detalje programa

Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za bespovratna sredstva za subvencije preduzećima u privatnom vlasništvu u Preševu, Bujanovcu i Medveđi u 2017.godini

Kontakt podaci donatora

Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd

+381 21 44 283

kabinet@kt.gov.rs

Osoba za kontakt: Jelena Marjanović