Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

Služba Koordinacionog tela je osnovana Uredbom Vlade RS 2006. godine kao stručna služba čiji je zadatak da realizuje politiku Vlade RS u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa u oblastima infrastrukture, obrazovanja, zdravstva, socijalnih i kulturnih, kao i političkih pitanja sa ciljem sveukupnog razvoja ove tri opštine.

Vrsta donatora

  • Javna uprava

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita
  • Obrazovanje
Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Mediji
  • Mediji
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja

Planirani programi za period 2017/2018

Naziv programa Otvori detalje programa

Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za ostvarenje i unapređenje socijalnih i manjinskih prava u Preševu, Bujanovcu i Medveđi u 2017. godini

Naziv programa Otvori detalje programa

Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za bespovratna sredstva za subvencije preduzećima u privatnom vlasništvu u Preševu, Bujanovcu i Medveđi u 2017.godini

Kontakt podaci donatora

Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd

+381 21 44 283

kabinet@kt.gov.rs

Osoba za kontakt: Jelena Marjanović